DSpace Repository

Süre temelli portföyler ve 2004 - 2008 yılları arası İMKB'de uygulanabilirliği

Show simple item record

dc.contributor.author AYDIN, İSMAİL
dc.date.accessioned 2015-11-26T14:28:15Z NULL
dc.date.available 2015-11-26T14:28:15Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/10972 NULL
dc.description.abstract Günümüzün hızla değişen rekabetçi ortamı, yatırım kararı verirken etkinliği zorunlu kılar. Birçok alanda olduğu gibi, yatırım alanında da verimli sonuçlar almak için uzmanlık bilgisi ve tecrübesinin üst düzeyde olması gerekmektedir. Bugün artık portföy yönetimi hizmeti yatırım süreci içerisinde vazgeçilmez olarak yerini almıştır. Tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını alırken ve yatırımlarını yönetirken, portföy yönetimi önemli bir iştir. Bu düşünce ile portföy yönetimi başlangıçtaki ön araştırmalardan analiz tekniklerine kadar kapsamlı bir yelpazedeki yöntemlerin aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada, portföy oluşturma kriterlerinden farklı bir yaklaşım olan süre kavramı dikkate alınarak tasarruf sahiplerinin en üst düzeyde getiriler sağlayabileceği ve süre temelli portföylerin nasıl oluşturulduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, hisse senetlerinde temettü verimliliğinden yola çıkarak sürelerini hesaplamak ve kriterlere uyan hisse senetleri ile 2004 - 2008 yılları arasında İMKB-100 Ulusal Endeksi'nde süre temelli portföylerin oluşturabileceğine yönelik bir uygulama yapmaktır. Bu dönem aralığında oluşturulan süre temelli portföylerin 3'er aylık portföy süreleri ve düzeltilmiş fiyatları ile üçer aylık getirileri hesaplanmıştır ve bu süre temelli portföylerin performansları, literatürde en çok kabul görmüş portföy performans ölçütlerinden olan Sharpe, Treynor ve Jensen ölçütlerine göre hesaplanarak ölçülmüştür. Competitive environment of present-day changing rapidly obligates efficiency while deciding investment. Speciality and experience must be high level in order to obtain efficient results in investment decisions as well as others. Now, portfolio management has an indispensable part in investment process. Portfolio management is an important issue for savers while deciding and managing their investments. In this context, portfolio management can be implemented by means of methods in a wide range from preliminary surveys at the beginning to analysis technics. This study tries to illustrate that savers could get bound rate of returns by considering concept of duration which is a different aspect from portfolio construction criteria and how duration based portfolios are constructed. Purpose of this study is to calculate duration of stocks by predicating on their dividend yield and make an application in order to demonstrate that duration based portfolios could be constructed in ISE-100 between 2004 - 2008 with stocks which correspond to criteria. Three-month portfolio durations and three-month returns with adjusted prices of duration based portfolios constructed in this period are calculated and performances of these duration based portfolios are measured by calculating Sharpe, Treynor and Jensen rates which are most accepted portfolio performance measures in literature. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject en_US
dc.title Süre temelli portföyler ve 2004 - 2008 yılları arası İMKB'de uygulanabilirliği en_US
dc.title.alternative Duration based portfolios and their applicability at ISE between 2004 - 2008 en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account