DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

Banka Başarısızlıkları, Yapay Sinir Ağları Modeli,Banking Failures, Artificial Neural Network JEL Sınıflandırma Kodları: C50, G21, G14, G33, E44 JEL Classification Codes: C50, G21, G14, G33, E44 (1)
Duygusal Emek, İşe Bağlılık, Amir Desteği,Emotional Labor, Job Involvement, Supervisor Support Jel Sınıflandırma Kodları: D23, M14, M54 Jel Classification Codes: D23, M14, M54 (1)
Finansal Gelişme, İktisadi Büyüme, Panel Granger Nedensellik Testi,Gelişmekte Olan Ekonomiler,Financial Development, Economic Growth, Panel Granger Causality Test, Emerging Economies JEL Sınıflandırma Kodları: C33, O11, O16 JEL Classification Codes: C33, O11, O16 (1)
Finansal Kriz, Finansal Oranlar, İmalat İşletmeleri, Varyans Analizi,Altman Z-skor,Financial Crisis, Financial Ratios, Manufacturing Firms, Variance Analysis,Altman Z-score, Jel Sınıflandırma Kodları: G01, G30, G33 Jel Classification Codes: G01, G30, G33 (1)
Kural Ağırlıklı Konstrüktivizm, Etnik Kimlikler, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika,Rule Oriented Constructivism, Ethnic Identities, International Relations and Foreign Policy JEL Sınıflandırma Kodları: F5, F59 JEL Classification Codes: F5, F59 (1)
Night Club, Consumption Behaviors, Young Tourist, Local Tourism,Gece Kulübü, Tüketim Alışkanlıkları, Genç Turist, İç Turizm Jel Sınıflandırma Kodları: M31, D20 Jel Classification Codes: M31, D20 (1)
Pazar Odaklılık, Öğrenme Odaklılık, Yenilikçilik, Nitel Performans,Market Orientation, Learning Orientation, Innovativeness, Qualitative Performance JEL Classification Codes: M10, M31 JEL Sınıflandırma Kodları: M10, M31 (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account