DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C24/S1 (2009)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C24/S1 (2009)

 

Recent Submissions

 • Karaçuka, Mehmet (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Arz yönünden ölçek ekonomileri, talep yönünden ise şebeke etkileri telekomünikasyon piyasalarında tam rekabet koşullarının oluşmasını ve optimal refah düzeyine ulaşılmasını engelleyebilmektedir. Çalışmamızda elde edilen ...
 • ÇELİK, Nermin ; MURAT, Güven (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmada ilk olarak Bartın ekonomisinin üstünlükleri ve zayıflıklarının yanı sıra tehditleri ve fırsatları SWOT analizi aracılığıyla ortaya konulmuştur. İkinci olarak elde edilen bulgular çok kriterli bir değerlendirme ...
 • CENGİZ, Vedat ; TÜRK, Armağan ; BÜYÜKAKIN, Figen (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Son zamanlarda para teorisi alanında yapılan çalışmalar içerisinde parasal aktarım mekanizması konusunun öneminin arttığı görülmektedir. Zira parasal aktarım mekanizması hakkında elde edilecek detaylı bilgiler para ...
 • GÜNEŞ, Bayram (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Bu çalışma, çok yanlı bir ticaret serbestleşmesi girişimi olan Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması'nın hükümleri gereği, anlaşmaya taraf ülkelerin, ticaretin önündeki engelleri belli kurallar doğrultusunda azaltmaları ...
 • TUNCAY, Özhan ; AKSARAYLI, MEHMET (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  piyasalarının olası avantajlarından yararlanmak amacıyla dış sermaye akımlarına açmışlardır. Bu durumun temelinde sermaye hareketleri ile ticari serbestleşmeyi bir bütün olarak kabul eden ve zengin ya da yoksul bütün ...
 • TANRIÖVER, Banu ; TOPBAŞ, Ferhat (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmanın amacı, Türkiye için Gedik (1992) tarafından 1965-1980 ve Yamak ve Küçükkale (2001) tarafından 1985-1990 dönemi nüfus sayımı verileri kullanılarak sınanan Lowry hipotezini, Türkiye'deki 1970-1975, 1975-1980, ...
 • İSMİHAN, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmada, Türkiye'de makroekonomik istikrarsızlığın potansiyel büyüme hızı üzerindeki rolü 1960-2006 dönemi için araştırılmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme hızı Hodrick-Prescott filtreleme ...
 • YILMAZER, Mine ; AÇIKGÖZ ERSOY, Bernur ; İSPİR, M. Serdar (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Bu çalışmada, ihracat ve ithalat yönlü büyüme hipotezleri çerçevesinde, 1989-2007 döneminde, Türkiye'nin GSYİH'sının büyüme dinamiğine ihracat ve ithalatın katkısı araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; daralma ...
 • TANRIÖVER, Banu ; YAMAK, Rahmi (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Uzun ve kısa vadeli faiz oranları arasındaki fark literatürde getiri farkı veya getiri eğrisinin eğimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada amaç, getiri farkının ekonomik büyüme oranlarını etkileyip etkilemediğini, ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Küreselleşme ile birlikte başlayan uluslar arası para hareketler, ülkemizdeki bankacılık sektörünü de içine almıştır. Bankalarda varlık yönetimiyle ilgili risklerin önem dereceleri değişmiş ve yenilerini eklenmiştir. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds