DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C15/S1 (2000)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C15/S1 (2000)

 

Recent Submissions

 • FİRUZAN, ESİN; FİRUZAN, ALİ RIZA (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Çalışmada tam zamanında üretim sisteminin uygulanma potansiyelini araştırmak üzere hazırlanan anket formu ile elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlarla ilgili değerlendirmeler yer almaktadır. Araştırmanın amacı, İzmir ...
 • AYDENİZ, Nihat (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Üretim hazırlık sürelerinin düşürülmesi, üretim sisteminin etkili olarak işletilmesi için önemli bir koşuldur. Bu bakış açısından, bu çalışmada, bir matematiksel model seçilerek, sıra bağımlı hazırlık işlerini belirlemek ...
 • EGE, ÖZLEM (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Kontrol kartları üretim süreci esnasında meydana gelebilecek değişimi tespit etmek ve üretime ait çıktı verilerini görmek amacıyla kullanılan istatistiksel araçlardır. Bir üretim sürecinde üretilen ürünlerin daha önceden ...
 • KAYA, Ahmet (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Stok kontrolde stokastik ihtiyaç durumundaki stok seviyesi değişiminin düzensiz olması durumunda, stoksuz kalma problemini ortadan kaldırmaya yönelik istatistiksel modeli kurmak genelde çok güçtür. Buna rağmen kurulan ...
 • GÜLEŞ, Hasan Kürşat (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Küresel rekabet ortamında işletmelerin rekabet güçlerini artırmaları ürettikleri ürün ve hizmetlerin kalite düzeyinin müşteri beklentilerini karşılaması veya aşmasına bağlıdır. Bu amaçla birçok işletme son yıllarda Toplam ...
 • Acar, M. Sadık (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Bilgi çağı ekonomisi, üretimde azalan verimler kanunu yerine artan verimler kanununun geçerli olmasıdır. Buna göre, kısa dönemde değişken faktör girdisinin toplam ürüne katkısı artan oranlarda olacaktır. Bu da firmaların ...
 • YURTSEVER, Gülçimen (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  This study has investigated the relationships between consumer ethics and the feeling of guilt and the feeling of shame. In addition, the relationships between consumer ethics and the willingness of the consumers to ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Makalede Tayland'dan komşu ülkelere yayılan Asya finans krizinin etkileri ve bu ülkelerde ortaya çıkan gelişmeler anlatılmaktadır. Krizin yıkıcı etkileri bitmiş görünüyor. Krizin neden bu ülkelerde çıktığı ve IMF destekli ...
 • GÖKALP, M. Faysal (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
 • Sarıtaş, Hakan (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Financing with debt and preferred stock to increase the potential return to the residual common shareholders' equity is referred to as financial leverage. A firm's return on equity (ROE) is a key determinant of the growth ...
 • MARANGOZ, Mehmet (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Pazarlamanın temel amacı, tüketici istek ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamaktır. Tüketici istek ve gereksinimleri zaman içinde hızlı bir şekilde sürekli değişiklik göstermektedir. Bu nedenle böyle bir yapıyı ...
 • BUDAK, GÜLAY (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Günümüzde pek çok bilim adamı başarılı örgütlerin tümünün öğrenen organizasyon olarak faaliyet göstermek zorunda olduklarına inanmaktadır. Örgütler giderek artan bir şekilde öğrenmenin önemini kavramaktadırlar. Gerçekte ...