DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C13/S2 (1998)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C13/S2 (1998)

 

Recent Submissions

 • ÇIRAKLAR, NURCAN; DUYGULU, ETHEM; ARBAK, YASEMİN; UYGUÇ, NERMİN (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT There is a controversy in the literature over which theory of job-life satisfaction relationship (spillover, compensation or segmentation) is correct. In this study we argue that each model is possible for different ...
 • ŞEHİRLİOĞLU, ALİ KEMAL (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT In this study the problem of target weight is considered after colored operation in textile industry. The factors affected is firstly determined and used in ýnverse regression. Therefore it is estimated tissue ...
 • EROĞLU , Abdullah (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT Since the failure of the components which establish a system is random, the life of these components is a random variable. Since the maintenance has a direct connection with failure, it also has random characteristics. ...
 • KASAP , Reşat (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Bu çalışmada, vektörel zaman dizilerinde modelleme aşamasında, dizilerin birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyan eşzamanlı ve gecikmeli doğrusal ilişkilerin tesbiti, iki farklı gerçek veri grubu üzerinde gösterilmiştir. ...
 • KESBİÇ, Cüneyt Yenal (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Türkiye'de özellikle 1987 yılından sonra, hızla büyüyen kamu açıklarının finansmanında, kamunun mali sistem içinde büyük oranda fon talep etmesi ve özel kesim için kullanılabilir fon arzını sınırlandırması ekonomide yaşanan ...
 • YURTSEVER, Gülçimen (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  With the increasing international trade, there is a growing need to increase our understanding of consumer ethics from different countries. As there is no general theory of consumer ethics, countries being studied ...
 • ARIKAN, ZEYNEP (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT It is important and necessary for taxpayers to get from the responsible government offices information about issues on which they are not sure what to do with in application. Only in this way can the gaps in tax ...
 • ASUNAKUTLU , Tuncer (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Risklerin, gelişen teknoloji sonucu çeşitlenmesi ve yapısal anlamda farklılaşması günümüzde sigortaya duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Sözkonusu ihtiyacı gidermeye yönelik olarak faaliyet gösteren sigorta işletmeleri, sosyal ...
 • ÖZLER, CENK; SENYAY, LEVENT (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT A common problem in product development is the selection of a set of conditions which will result in a product with a desirable combination of properties. This essentially is a problem involving the simultaneous ...
 • Akdeniz, H. Ahmet; Durmaz, Faruk (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT There are strong relationship between measuring of performance systems and real performance of firm ıf the measuring criteria one good for purpose of firm, it will be succesful in order to reflect the real performance ...
 • Demiray, Deniz Balak (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Bu makalede moneter modeller içerisinde "esnek fiyat moneter modeli" ele alınmış ve Türkiye için bir değerlendirmesi yapılmıştır. Para arz ve talebindeki değişmelerin döviz kurunu dolaylı ve dolaysız olarak nasıl ...
 • BAKIRTAŞ , İbrahim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT The theory of political business cycle examines the relations between economic policy and political decisions. According to the theory of political business cycle, business cycle mirrors election timetable. This ...
 • ONAY , Zeynep (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Bu makalede, diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık sektöründeki yöneticilerin veri toplama ve bilgi akışı yetersizliğinden dolayı yaşadıkları ortak sorunlar irdelenecek ve bu sorunların giderilmesinde bilgi ...
 • DÜNDAR , Pınar ; Dündar, Samim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Toptancı piyasasında her firma, büyük miktarda ürettiği malların satış bağlantılarını başka bir mala kaptırmama gayreti içindedir. Eğer saptanabilirse, tekrarlı satışlar ve anahtar marka kuruluşun yönetiminin taktik ve ...
 • KORUKOĞLU, Ayşen (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Bu çalışmada, işletmelerde muhasebe eğitimi uygulamalarına hangi düzeyde yer verildiği, ne gibi düzenlemeler yapıldığı ve bu konuda üniversitelerle olan işbirliğinin boyutu ve önemi saptanmaya çalışılmıştır.
 • Akkirman, Ali Deniz (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT The general meaning of conflict is often viewed negatively. It brings to minds anger, tension, disagreement and fighting. People usually have negative and painful experiences when they are in conflict. People ...