DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C13/S1 (1998)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C13/S1 (1998)

 

Recent Submissions

 • ÜSTE, AHMET NAZMİ (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT Throughout the history there existed some materials upon which the humankind attached great salve. Upon to now the petroleum has carried vital importance for economic well-being as well as production just as did ...
 • SUCU, NECDET; Akdeniz, H. Ahmet (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT Nowadays it is essential to use some other new sources of energy such as solar energy to produce energy. Although the clime of Türkiye is better than the European countries the solar energy is used less in our ...
 • SAKAL, MUSTAFA (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Siyasal karar alma sürecinde yeralan aktörler karar alma sürecini oldukça fazla etkilemektedir. Kamusal kaynakların tahsisinde bu aktörler kendi çıkarlarını öne çıkararak kamusal kaynaklardan yarararlanmak iste­mektedirler. ...
 • KAYA, Ahmet (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT In the present study the problem of the classification of units and discrimination by reducing the dimension with regard to the minimization of within group variation and the maximisation of among group heterogenity ...
 • ŞEN , Hüseyin (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  This study explores different arguments for and against the role of foreign investment on the development potentials of developing countries. Generally, foreign investment comes to host countries through transnational ...
 • BAŞER, SADIK ÖZLEN; GÖKALP, M. Faysal; ÖZATEŞLER, MUSTAFA (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT The Nobel Economy Prizes have been awarded since 1969. It is true that most of the Nobel Economy Prizes have gone to studies closely related to econometrics, statistics and mathematics. Almost all the Nobel winning ...
 • TOGAY, Selahattin (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  ABSTRACT The introduction of the "", shortly after the publication of the General Theory, arose in connection with the debate on interest rate determination between J.M.Keynes and D.H.Robertson. Keynes added the "finance ...
 • UTKULU, UTKU (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  This paper aims to understand the recent history of Turkish external imbalances by examining the long-run tendency of the Turkish trade balance. The size of the Turkish external deficits especially during the 1990s has ...
 • ABUK DUYGULU, AYLİN (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Döviz kurları, ekonomik faaliyetleri etkileyen önemli göstergelerden biridir. Bu göstergenin istikrarsız bir seyir izlemesi, ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine ve sonuç olarak ekonomik istikrarsızlığa yol açmaktadır. ...
 • Alkış, Mehtap Tunç (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Kalkınmada fiziki sermaye birikimindeki yetersizliklerin yanısıra insan faktörünün niteliği, fiziki sermayenin gelişimini ve kaynakların kullanımını önemli ölçüde etkilemektedir. İnsan sermayesini açıklamaya yönelik ileri ...
 • ARIKAN, ZEYNEP (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Şirket hukuki yapısının seçiminde en önemli faktörlerden birisi, kurulmasına karar verilen şirketin vergisel yükümlülük ve avantajlarının şirket kurucuları ta­rafından bilinmesidir. Çünkü bir şirketin vergi kanunları ...
 • MERİÇ, METİN (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Bu çalışmada Türkiye'de yükseköğretim hizmetlerinin finansman sorunu ele alınarak, ağırlıklı olarak mevcut finansman yöntemi olan kamu kaynaklarından finansman yöntemi incelenmiş ve devletin yükseköğretime sağladığı finansman ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Bu çalışma Alberto Alesina ve Roberto Perotti tarafından Uluslararası Para Fonu (IMF) için hazırlanmıştır. Yazarlar bütçe sürecinin bütçe sonuçları üzerindeki etkileri üzerinde durmuşlardır. İncelemelerinde son otuz yılda ...
 • DIWAN , Romesh K. ; DÖNEK, Ekrem (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  The new techno-economic paradigm that has already taken place in some key industries is not that expected to harm labor market but requires more skills. The purpose of this study is to investigate the effects of the new ...
 • ÖZKOL, A.Erdal (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  Sanayileşmenin çevreye daha fazla zarar vermesi, insanın bu zararı önleme çabalarını artırmıştır. Çeşitli bilim dalları bu zararı tanımlamaya ve gözler önüne sermeye çalışmışlardır. Muhasebe bilimi de "Sosyal Sorumluluk" ...
 • Köksal, M. Haluk (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998)
  New Product development is a critical activity for companies in order to prosper and survive in todays turbulent business environment. It is estimated that over almost thirty-five per cent of new products fail across a ...