DSpace Repository

Diabetes mellitusu olan bireylerin kendi kendine insülin uygulama hatalarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Arda, Hamdiye
dc.date.accessioned 2015-11-25T14:39:31Z NULL
dc.date.available 2015-11-25T14:39:31Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/10086 NULL
dc.description.abstract Diyabette kan glikoz kontrolünün sağlanması için tedavi olarak dışarıdan insülin verilmektedir. Acil durumlar dışında deri altına yapılan insülin uygulaması özel bilgi ve beceri gerektirmektedir. İnsülin tedavisi doğru yapılmadığında hastada lipohipertrofi, hipoglisemi ve hiperglisemi gelişebilir. Bu nedenle çalışmadaæ diabetes mellitusu olan bireylerin kendi kendine insülin uygulama hataları değerlendirilmiştir Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinin dahiliye kliniklerinde yatan, kendi kendine insülin uygulayan 80 hasta oluşturmuştur. Araştırmanın verileri anket ve gözlem yolu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde hesaplaması kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kendi kendine insülin uygulayan diyabetli hastalarınæ %68.8'inin enjeksiyona başlamadan önce ellerini yıkamadığı, %55'inin kalemin fonksiyonunu kontrol etmediği, %87.5'inin alan kontrolü yapmadığı, %72.5'inin kalemi üzerindeki doz göstergesini görülebilir şekilde tutmadığı başparmağını butona basabilecek şekilde serbest bırakmadığı, %61.5'inin deriyi başparmak ve işaret parmağıyla kavramadığı, %71.2'sinin iki enjeksiyon arası 2-3 cm bırakmadığı, %85'inin alan rotasyonu yapmadığı saptanmıştır. En az hatanın insülin tipini seçme (%8.8) ve doz ayarlamasında (%8.8) olduğu belirlenmiştir Çalışmanın sonucunda kendi kendine insülin uygulayan hastaların tümünün farklı oranlarda hatalar yaptığı belirlenmiştir. Hata oranının azaltılması için, hata yapma nedenlerinin incelenmesi ve uygun girişimlerin sağlanması önemlidir. Anahtar Kelimeler: İnsülin, kendi kendine insülin uygulama, insulin uygulama hataları. In diabetes, insulin is injected as a way of treatment in order to enable the control of blood glucose. It is injected under the skin except for emergency cases and requires special information and skill while applying. When not applied properly, the insulin treatment applied for ensuring the control of blood glucose can lead the patient to develop lipohypertrophy, hypoglycemia, and hyperglycemia. Therefore, the application mistakes of individuals with diabetes metillus who are injecting insulin to themselves were assessed in this study The study is a definining study. The sampling of the research involved 80 patients treated in internal clinics of the University Hospital. The data related to the research were collected through questionnaire and observation. Evaluation of data was used to calculate the number and percentage. As a result of the research, it was observed that among the individuals with diabetes, %68 of them did not wash their hands before injectionæ %55 did not check the function of the penæ %87.5 did not make site controlæ %72.5 did not hold the pen properly in order to see the dosage indicator and not press their thumbs on the button freelyæ %61.5 could not hold the skin through thumb and forefingeræ %61.5 stopped holding the skin in the course of injection and before removing the needleæ %71.2 did not leave a distance of 2-3 cm between two injectionsæ and %85 of them did not make site rotation. As a result of the research, it was determined that the patients injecting insulin themselves made mistakes on different scales. It is important that the reasons for such mistakes should be studied and the proper approaches should be ensured in order to reduce the rate of mistakes. Key Words: Insulin, self-injecting insulin, mistakes in insulin application en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject en_US
dc.title Diabetes mellitusu olan bireylerin kendi kendine insülin uygulama hatalarının incelenmesi en_US
dc.title.alternative The study on the mistakes of individuals with diabetes mellitus related to self-injecting insulin en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account