DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

||| (11)
Doğal menopoz, cerahi menopoz,premenopoz, hiperplazi, üreme çağı, serum PRL düzeyi spontaneous menopause, surgical menopause, premenopause, hyperplasia, period of reprodution, serum PRL level (1)
ektopik gebelik, methotrexate, Ru-486, anti hCG antibody, medikal tedavi, sistemik yaklaşım, lokal yaklaşım ectopic pregnancy, methotrexate, Ru-486, anti hCG antibody, medical treatment, systemic treatment, local treatment (1)
Histerektomi, Tuba-Over patalojileri,pelvik muayene, ultrasonografi Hysterectomy, tuba-overıan patalogy, pelvıc examination, ultrasonographie (1)
Mayer- rokitansky sendromu, Korpus uteri varlığı, vagen ve servical agenesis, torsiyone over kisti, akut pelvik enfeksiyon mayer-rokytansy syndrome, existence of corpus uteri, vaginal and cervical agenesis, torsioned ovary cyst, acute pelvic infection (1)
over, brenner tümörü ovary, brenner tumor (1)
Polikistik over hastalığı, ultrasonografik inceleme, over büyüklüğü, klinik ve endokrinolojik bulgularPolycystic Ovarian disease, ultrasonographic examination, ovarian size, clinical and endocrinological finding (1)
polikistik over sendromu, hirsutismus, gonodotropin-releasing hormon analoğu (buserelin) polycsytic ovarian disease, hirsutism, gonodotropin-releasing hormone analogue (busrelin) (1)
Postmenopause, bone mineral density, thyroid-stimulating hormonePostmenopoz, kemik mineral yoğunluğu, tiroid stimülan hormon (1)
Serum alfa-ft düzeyleri, gebelik haftaları, fetal ve maternal patalojiler serum alfa-ft levels, the weeks of pregnancy, fetal and maternal pathologicals processes (1)