DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

Bitki koruma, Plant protection, Biyolojik mücadele, Yeşil kara kurbağası, Green toad, Zararlı böcekler, Insect pests, Biyolojik mücadele, Biological control, Taksonomi, Taxonomy (1)
Blok flüt, Recorder, İşbirlikli öğrenme, Cooperative learning, Müzik aletleri, Musical instruments, Öğrenme yöntemleri, Learning methods, Müzik eğitimi, Music education (1)
Brakiyal pleksus, Brachial plexus, Göğüs radyografisi, Thoracic radiography, Konservatif tedavi, Conservative therapy, Torasik çıkış kapısı sendromu, Thoracic outlet syndrome, Uyarılmış potansiyeller-somatosensoryel, Evoked potentials-somatosensory, Fizik tedavi, Physical therapy, TENS, TENS (1)
Böbrek yetmezliği-kronik, Kidney failure-chronic, Eritropoietin, Erythropoietin, Hemodiyaliz, Hemodialysis, Oksidanlar, Oxidants (1)
CAM, Cam üfleme, Glas blowing, Cam endüstrisi, Glass sector, Şekil verme yöntemleri, Shaping methods, Cam, Glass (1)
canalis opticus, morfometrik çalışma optic canal, morphometric study (1)
canalis opticus, çift canalis opticus optic canal, double optic canal (1)
Carnitine, Carnitine, Kardiyoplejik solüsyonlar, Cardioplegic solutions, Miyokard, Myocardium, İskemi, Ischemia, Kalp hastalıkları, Heart diseases (1)
CD4/CD8 oranı, T-lenfosit, çocukluk çağı CD4/CD8 ratio, T-lymphocyte, childhood (1)
Chessex, Jasques, Chessex, Jasques, Fransız edebiyatı, French literature, Fransız romanı, French novel, Trogat, Henri, Trogat, Henri, Benlik, Self, Roman, Novel (1)