DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

16th Century; art patronage; conspicuous consumption; ottoman court; Ottoman Empire; political power elite; Soliman the Magnificent; suleymanname 16. Yüzyıl; sanat hamiliği; gösteriş amaçlı tüketim; osmanlı sarayı; Osmanlı İmparatorluğu; iktidar seçkinleri; Kanuni Sultan Süleyman; süleymanname (1)
20th Century; architectural design; futurism; futurist art; mise-en-scene; multifocality; multilayered stage; scenery elements; set design; synchronicity; theatre; theatre stage 20. Yüzyıl; mimari tasarım; fütürizm; fütürist sanat; sahneleme; çok odaklılık; çok katmanlı sahne; dekor elemanları; sahne tasarımı; eşzamanlılık; tiyatro; tiyatro sahnesi (1)
20th Century; art movements; avant-garde art; cubism; graphic design; interior decoration; orphism; sonia delaunay; textile printing design; visual arts; women artists 20. Yüzyıl; sanat akımları; öncü sanat; kübizm; grafik tasarımı; iç dekorasyon; orfism; sonia delaunay; tekstil baskı tasarımı; görsel sanatlar; kadın sanatçılar (1)
20th Century; artworks; craftsmanship products; domesticity; embroidery; female identity; feminism; feminist art; gender; gender roles; psychological approach; women artists  20. Yüzyıl; sanat eserleri; zanaat ürünleri; evcimenlik; nakış; kadın kimliği; feminizm; feminist sanat; toplumsal cinsiyet; cinsiyet rolleri; psikolojik yaklaşım; kadın sanatçılar (1)
abject; avant-garde art; diamanda galas; musicians; performance art; political attitude; postmodern art; show; women artists abject; öncü sanat; diamanda galas; müzisyenler; performans sanatı; siyasal tutum; postmodern sanat; gösteri; kadın sanatçılar (1)
analog photography; artistic composition; culture; design; digital technology; photography; representation; romantic relationship; Turkey; wedding couples; wedding photographs analog fotoğraf; sanatsal kompozisyon; kültür; tasarım; sayısal teknoloji; fotoğraf; temsil; romantik ilişki; Türkiye; evlenen çiftler; düğün fotoğrafları (1)
art education; artistic design; computer technology; contemporary art; digital images; internet; interview; media; pictorial image; students; television; virtual environment; visual culture sanat eğitimi; sanatsal tasarım; bilgisayar teknolojisi; çağdaş sanat; dijital görüntüler; internet; görüşme; medya; resimsel imge; öğrenciler; televizyon; sanal ortam; görsel kültür (1)
body image; dance; female body; folk dance; gender; gender roles; woman beden imgesi; dans; kadın bedeni; halk dansı; toplumsal cinsiyet; cinsiyet rolleri; kadın (1)
british literature; feminist art; liberalism; literary analysis; playwright; social criticism; theatrical play; women administrators; women writers ingiliz edebiyatı; feminist sanat; liberalizm; edebiyat çözümlemesi; oyun yazarı; toplumsal eleştiri; tiyatro eseri; kadın yöneticiler; kadın yazarlar (1)
ceramics; chemical properties; chromite; coloring; glaze; ore processing waste; stoneware; waste material utilization seramik; kimyasal özellikler; kromit; renklendirme; sır; cevher işleme atığı; sert seramik; atık madde kullanımı (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account