DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

||| (29)
critical analysis; literary arts; literary style; literary texts; motif; symbol; theme eleştirel analiz; edebi sanatlar; edebi üslup; edebi metinler; motif; simge; tema (2)
16th Century; art patronage; conspicuous consumption; ottoman court; Ottoman Empire; political power elite; Soliman the Magnificent; suleymanname 16. Yüzyıl; sanat hamiliği; gösteriş amaçlı tüketim; osmanlı sarayı; Osmanlı İmparatorluğu; iktidar seçkinleri; Kanuni Sultan Süleyman; süleymanname (1)
19th Century; drama; existentialism; feminism; ibsen; kierkegaard; play characters; social criticism; spirit of the times; theatrical play; women's movements; women's rights 19. Yüzyıl; drama; varoluşçuluk; feminizm; ibsen; kierkegaard; oyun kişileri; toplumsal eleştiri; zamanın ruhu; tiyatro eseri; kadın hareketleri; kadın hakları (1)
20th Century; architectural design; futurism; futurist art; mise-en-scene; multifocality; multilayered stage; scenery elements; set design; synchronicity; theatre; theatre stage 20. Yüzyıl; mimari tasarım; fütürizm; fütürist sanat; sahneleme; çok odaklılık; çok katmanlı sahne; dekor elemanları; sahne tasarımı; eşzamanlılık; tiyatro; tiyatro sahnesi (1)
20th Century; art movements; avant-garde art; cubism; graphic design; interior decoration; orphism; sonia delaunay; textile printing design; visual arts; women artists 20. Yüzyıl; sanat akımları; öncü sanat; kübizm; grafik tasarımı; iç dekorasyon; orfism; sonia delaunay; tekstil baskı tasarımı; görsel sanatlar; kadın sanatçılar (1)
20th Century; artworks; craftsmanship products; domesticity; embroidery; female identity; feminism; feminist art; gender; gender roles; psychological approach; women artists  20. Yüzyıl; sanat eserleri; zanaat ürünleri; evcimenlik; nakış; kadın kimliği; feminizm; feminist sanat; toplumsal cinsiyet; cinsiyet rolleri; psikolojik yaklaşım; kadın sanatçılar (1)
20th Century; body; clothing; consumption; design; fashion; fashion industry; female body; feminism; media; woman 20. Yüzyıl; beden; giyim eşyaları; tüketim; tasarım; moda; moda endüstrisi; kadın bedeni; feminizm; medya; kadın (1)
abject; avant-garde art; diamanda galas; musicians; performance art; political attitude; postmodern art; show; women artists abject; öncü sanat; diamanda galas; müzisyenler; performans sanatı; siyasal tutum; postmodern sanat; gösteri; kadın sanatçılar (1)
Acoustics, Room Acoustics, Concert Spaces, Popular Music.Akustik, Oda Akustiği, Müzik Üretim Mekanları, Popüler Müzik (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account