DSpace Repository

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi by Issue Date

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • KORUR, A.FEYZİ (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Bu makale çağdaş sanat çalışmalarının değerlendirilmesinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan temsil meselesini, geleneksel sanattaki gerçeklik/yanılsama ilişkisi ve 1960'larda ortaya çıkan sanatsal ve felsefi ...
 • ERDOĞAN, Gülnur (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
 • ÖZGÜR, RASİM (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Bu makale iç içe geçmiş bir dönemde belirginleşen modernizm ve postmodernizmin felsefi temellerine değinerek plastik sanatlardaki yaratıcılığını tartışır. This article discusses the precarious creative potentialities ...
 • LECOSSOIS, Helene (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
 • FREEDMAN, William (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
 • SUNAL, Ferhan Egemen (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Günümüz Türkiye'sinde günlük hayatta yoğun olarak kullanılan, fakat tasarımcısı belirsiz ürünlere örneklerin verildiği bu çalışmada, anonim tasarım kavramı ele alınmaktadır. Öncelikle, sanayi devrimi öncesi nesnelerin ...
 • AKBAŞ, Neşe Dijlay (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2009)
  Bu Çalışmanın amacı ölüm, ölümlülük ve varoluş kavramlarının düşünsel altyapıları ve bu kavramların ışığında fiziksel bedenin algılanışı ile teknolojinin bu algı üzerindeki etkisini ve yarattığı değişimleri sorgulamaktır. ...
 • ADIGÜZEL TOPRAK, FİLİZ; ÖZKAVRUK ADANIR, ELVAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Amerikalı sosyolog Veblen'in "gösteriş için tüketim" diye adlandırdığı malın mülkün halka sergilenmesi durumu, 16. yüzyıl Osmanlı sarayında statü ve gücü yansıtmanın önemli yollarından biri olmuştur. Bu durum aynı zamanda ...
 • UYSAL, Arzu (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Bu makale orijinal adı "Çağdaş Görsel Kültürde Resimsel İmge ve Sanat Eğitiminde Yeni İmge Düzenleri" adlı doktora çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır. Makalede tezden yararlanılmakla birlikte bazı bilgiler ...
 • AYDEMİR, Bünyamin (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Türk Tiyatrosunun önemli yazarlarından biri olan Murathan Mungan'ın 1980 yılında kaleme aldığı Mahmud ile Yezida, yöresellik, şiirsellik ve trajik öğelerin oldukça baskın olduğu bir oyundur. Aşkın tragedyası veya töreler ...
 • DENK ÜRÜ, Hatice ; ŞÖLENAY, Emel (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Seramik bünyeye dekoratif değerler katmak amacıyla, farklı renk veren metal oksitler ve seramik boyaları bünyede renklendirici olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde seramik bünyeyi renklendirmek için ...
 • ERSOY ÇAK, Şeyma (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi , 2010)
  Feminist tartışmaların esasında yatan farklı, ırk, sınıf, din, kültür, cinsellik ve milletten gelen kadınların üzerinde kurulmuş olan baskının, çeşitli formlarda ortaya çıkışlarını ve nedenlerini gösteren bir çalışma ...
 • GÜL, Sinan (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  İngiliz tiyatrosunun önemli yazarlarından Caryl Churchill'in 1982'de yazdığı Top Girls (Zirvedeki Kızlar) adlı oyunu kadın hareketinin liberalizm karşısında aldığı tavrı ve durumu gösterirken, eleştirisini de beraberinde ...
 • YILDIRIM, LEYLA (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Sanat, içinde bulunduğu dönemin, kendine özgü malzeme ve düşünce biçimiyle yoğrulurken; aynı zamanda dönemin ruhunu özümsemiş ve kendi bilgi birikiminden geçirerek ona yeni bir yorum katmış sanatçılarını da ortaya ...
 • TEZGÖR, Hilmi (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Bu makalede, şov ile performans arasındaki, günümüzde iyice bulanıklaşan alanda sahiciliğiyle bir performans sanatçısı olarak öne çıkan Diamanda Galas'ın, müziğini edebiyat ve performans ile buluştururken politik tavrından ...
 • NOYAN, Nazlı Eda (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Stüdyolarda çekilen düğün fotoğrafları mizansenleri yoluyla belirli bir görüşün ve görsel tasvirin ürünleri olarak değerlenirilebilirler. Çerçeveleme, kompozisyon, renk gibi tasarım elemanları, figürlerin duruşları, ...
 • KESİRLİ, Ayşegül (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Bu makale, üç bölümde Carrie (Brian De Palma, 1976) filminin "melankoli" kavramı üzerinden nasıl okunabileceğini açıklamaya çalışır. Makalenin ilk bölümü melankoli kavramında öne çıkan ve melankoliyi patolojik bir sorun ...
 • BELKIS, ÖZLEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Bu makale, Giacomo Puccini'nin operalarındaki kadın karakterler aracılığıyla 19. yüzyıl kadın algısını ele alma amacındadır. Kadının belirtilen dönemdeki toplumsal konumunun, söz konusu operalarda kadın karakterlerdeki ...
 • ÖTKEN, Nihal (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Sanatın bir nesnesi olarak karşımıza çıkan beden geçmişten bugüne pozitif ve sosyal bilimler içinde farklı disiplinler tarafından kültürel, toplumsal ve biyolojik boyutlarıyla ele alınmaktadır. Dans ve beden arasındaki ...
 • Aliyazıcıoğlu, Özlem (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2010)
  Yirminci yüzyıl sanatında başkaldırı sözcüğü karşılığını Fütürizm'de bulur. 1909 yılında kaleme aldıkları Fütürist Manifesto ile başkaldırılarını dünyaya duyuran Fütüristler, modernleşen yaşamın getirisi olan hız kavramını ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account