DSpace Repository

Browsing Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Tezleri by Issue Date

Browsing Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora Tezleri by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • TUNABOYLU, İskender (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan, yaralı ve harekat kabiliyetinden yoksun donanmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruyamayacağını tespit eden Atatürk'ün direktifleri ile başlayan donanma ...
 • Bilgin, Hasan (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Bu tezin amacı, Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadeli politikalarına yönelik Çin'in etkisini açıklamak, bu devlete karşı uygulanacak stratejilere alternatifler sunmaktır. Binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde savaş, ...
 • Boykoy, Seher (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
 • Akkuş, Turgay (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Mesrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bursa Kent Tarihinde Gayrimüslimler adını tasıyan bu çalısmada, kentin demografik yapılanmasında ayırt edici bir kategoriyi olusturan gayrimüslimlerin, devletin ve toplumun ciddi bir dönüsüm ...
 • Mat, Gülben (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Türkiye, 1945 yılında çok partili hayata geçtikten sonra hemen hemen her on yılda bir askeri müdahale deneyimi yaşamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında tek parti döneminde uygulanan politikalarla, sosyal ve ekonomik ...
 • Kerimoğlu, Hasan Taner (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  II. Meşrutiyet dönemi, Osmanlı Devleti'nin siyasal yaşamında önemli bir süreçtir. Bu dönemin en önemli siyasal aktörü, İttihat ve Terakki Cemiyeti idi. Cemiyet, sahip olduğu iktidar gücü sayesinde, II. Meşrutiyet dönemi ...
 • Yılmaz, Levent (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Osmanlı İmparatorluğu ile Batı arasındaki ilişkilerin uzun bir tarihi vardır. Osmanlılar kuruluşlarından itibaren yönlerini Batıya çevirmiştir. Osmanlı için XVIII. yüzyıla kadar düşman olan Batı, bu tarihten sonra model ...
 • Cömert, İlhan Yılmaz (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Türkmenler, bin yılı aşkın bir süredir Irak topraklarında yaşamaktadırlar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yönetimde oldukça etkili olan Türkmenler, Irak halkının eğitimli ve aydın bölümünü oluşturmaktadır. Türkmenler, ...
 • Pancar, Emine (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2010)
  Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imzalayarak mağlup devletler arasındaki yerini almıştı. İtilaf Devletleri, 18 Ocak 1919 tarihinde başlayan Paris Barış Konferansı'nda yapılan görüşmeler sonucu, İzmir'in ...
 • Karaköse, Nejdet (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada, “ Askeri, Siyasi ve Silah Sanayicisi Kişiliği ile Nuri Paşa ( Killigil )” incelenmiştir. Nuri Paşa, 23 Nisan 1306 ( 1890 ) tarihinde Manastır'da doğdu. 02 Mart 1949 tarihinde İstanbul'da öldü. ...
 • Karabulut, Sezen (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2010)
  Türkiye'de siyasal İslam 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecinde ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bazı kesimlerce gündeme getirilmiştir. Bu tartışmaların önüne geçebilmek için Atatürk ...
 • DENİZ, Önder (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2010)
  İnsanların toprağı işleyip yerleşik hayata geçtikleri andan itibaren “değişim” toplumun her alanına işlemiştir. Tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş, endüstri toplumundan da bilgi toplumuna geçiş bu dönüşümün bir ...
 • Adıtatar , Funda (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2011)
  Bu tez, tarih disiplini içerisinde, Yakınçağ araştırmaları çerçevesinde yer alan bir çalışmadır. Yakınçağ bağlamında siyasi, iktisadi ve sosyal alanların kesiştiği noktada; on altıncı yüzyıl itibariyle gelişme gösteren ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account