DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

<p>Duygu, duygu yönetimi, yönetim süreçleri,Emotion, emotion management, management processes <br></p> (1)
<p>İlköğretim, Hayat Bilgisi Ders Programı, Kazanım, Tema, Etkinlikler, Ölçme ve Değerlendirme. Primary Instruction, Course Program of Social Studies, Acquisition, Theme, Activities, Measuring and Evaluating. <br></p> (1)
<p>Kurmaca metinler, eleştirel okuma, Türkçe dersi,Literary texts, critical reading, Turkish course. <br></p> (1)
<p>self efficacy, socio cultural influence, science, Özyeterlilik, sosyo kültürel etki, fen</p> (1)
<p>Sonsuz kümeler, matematik eğitimi, sayı kümeleri, denklik,Infinity sets, matematics education, number sets, equality <br></p> (1)
<p>Sosyal bilgiler öğretimi, sınıf yönetimi, sınıf öğretmeni adayları, empati. Social studies teaching, classroom management, candidate primary school teachers, empathy.</p> (1)
<p>Sınıf yönetim biçemi, denetim odağı, sınıf öğretmenleri, Classroom management, locus of control, primary school tachers. <br></p> (1)
<p>tahmin et-gözle-açıkla, yansıtıcı düşünme, tutum, fen eğitimi, kimya eğitimi,prediction-observation-explanation, reflective thinking, attitude, science education, chemistry education</p> (1)
<p>Yansıtıcı Düşünce, Eleştirel Düşünme, Problem Çözme, Nitel Araştırma,Reflective Thinking, Critical Thinking, Problem Solving, Qualitative Research <br></p> (1)
<p>Yapılandırmacılığa Dayalı Deneysel Uygulamalar, Geleneksel Öğretim Yöntemi, Çözünme, Erime, Tutum,Experimental Applications Based on Constructivism, Traditional Teaching Method, Dissolving, Melting, Attitude. <br></p> (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account