DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

1) Küresellesme 2) Büyüme Stratejileri 3) Birlesme ve Satın Almalar 4) Küresel Perakendecilik 5) Türk Organize Gıda Perakende Sektörü 1) Globalization 2) Growth Strategies 3) Mergers and Acquisitions 4) Global Retailing 5) Turkish Organized Food Retailing Sector (1)
1) Yerli Turistler 2) Tüketici davranışı 3) Motivasyon faktörler 4) Bilgi arama 5) Alternatifleri değerlendirme 6) Tatil deneyimi 7) Satınalma sonrası eğilim,1) Domestic tourists 2) Consumer behavior 3) Motivation factors 4) Information search 5) Evaluation of alternatives 6) Holiday experience 7) Postpurchasing behavior (1)
11 Eylül 2001 olayı=Event of september 11th Amerikan siyasi inançları=American political believes Bush, George=Bush, George Irak=Iraq Terörle mücadele=Fight against terrorism (1)
15-19. yüzyıl=15th-19th century Abdülhamid I=Abdülhamid I (1)
19. yüzyıl=19th century Amerikan edebiyatı=American literature Gilman, Charlotte=Gilman, Charlotte Hawthorne, Nathaniel=Hawthorne, Nathaniel Gotik=Gothic Psikanaliz=Psychoanalysis (1)
1980 sonrası, After 1980, Ekonomik kalkınma, Economical development, İhracat, Export, Milli gelir, National income, Türk ekonomisi, Turkish economy, Uluslararası ticaret, International trade (1)
5 Nisan 1994 kararları, 5 th April 1994 decisions, Asya krizi, Asian crisis, Ekonomi politikaları, Economic policies, Ekonomik kriz Kasım 2000, Economical crisis November 2000, Ekonomik kriz Şubat 2001, Economical crisis February 2001, Kriz teorisi, Crisis theory, Rusya krizi, Russian crisis, 1980 sonrası, After 1980, Ekonomik kriz, Economical crisis, Finansal kriz, Financial crisis (1)
5S, Kaizen, Quality, Public Sector ,5S, Kaizen, Kalite, Kamu Sektörü (1)
: Özel sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık hizmeti, tıbbi müdahale, sorumluluk, uygulama hataları,Private medical institutions, medical services, medical operations, responsibility, practice errors (1)
AB ticaret politikası, ‘Küresel Avrupa' stratejisi, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Türkiye-AB Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü EU Trade Policy, ‘Global Europe' Strategy, Free Trade Agreements, Turkey-EU Customs Union, World Trade Organisation (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account