DSpace Repository

Browsing by Subject "   Neat short exact sequence, P-pure short exact sequence, simple Rmodule, the Auslander-Bridger transpose, left primitive ideal, proper class, N-domain,commutative rings with zero socle, maximal ideal, projective R-module, injective Rmodule, ?at R-module. Düzenli kısa tam dizi, P-saf kısa tam dizi, basit R-modül, Auslander-Bridger transpozu, sol primitif ideal, öz sınıf, N-tamlık bölgesi, kaidesi sıfır olan degişmeli halka, maksimal ideal, projektif R-modül, injektif R-modül, düz R-modül."

Browsing by Subject "   Neat short exact sequence, P-pure short exact sequence, simple Rmodule, the Auslander-Bridger transpose, left primitive ideal, proper class, N-domain,commutative rings with zero socle, maximal ideal, projective R-module, injective Rmodule, ?at R-module. Düzenli kısa tam dizi, P-saf kısa tam dizi, basit R-modül, Auslander-Bridger transpozu, sol primitif ideal, öz sınıf, N-tamlık bölgesi, kaidesi sıfır olan degişmeli halka, maksimal ideal, projektif R-modül, injektif R-modül, düz R-modül."

Sort by: Order: Results:

  • TÜRKOĞLU, Zübeyir (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
    R birimli bir halka olsun ve E de sol R-modüllerin bir kısa tam dizisi olsun. Eğer her basit sol R-modül bu kısa tam diziye göre projektif ise Eye düzenli-tam dizi denir. Eğer her sol primitif P ideali için E kısa tam ...