DSpace at Dokuz Eylul University: Recent submissions

 • Yagcioglu, Ozlem (Pegem Akademi Yayıncılık, 2010-11-11)
  This paper deals with language learning strategies in teaching English. Chamot and O’Malley (1994: 60-61) lists the types of learnings strategies as:Metacognitive Strategies Cognitive Strategies. Social/ Affective Strategies, ...
 • Yagcioglu, Ozlem (Aytekin Isman- Sakarya University &IETC& TOJET, 2005-09-21)
  As it is known, there are three types of learning strategies which are called metacognitive strategies, cognitive strategies, and social/affective strategies. They are defined as thoughts or activities that assist in ...
 • Yağcıoğlu, Özlem (ELSELVIER Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014-10-07)
  Optimism always helps people to become more powerful and happier. Due to the obstacles in life conditions, people sometimes feel themselves weak and unhappy. When they feel themselves unhappy, it is difficult for them to ...
 • Yağcıoğlu, Özlem (ELSELVIER Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014-10-20)
  In the recent years, lots of new methods and approaches have been used in ELT classes.There are lots of language educators who have realised that new techniques and approaches help language learners more than the other ...
 • Yagcioglu, Ozlem (Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015-08-03)
  Learner autonomy in foreign language teaching and learning has been a favourite topic for a long time. Since the beginning of the millennium year, there have been lots of studies to promote learner autonomy in different ...
 • Yagcioglu, Ozlem (European Journal of English Language Teaching, 2016-11-30)
  There are many materials, books and resources for the self-studies which can be useful in the ESL and in the EFL classrooms. Choosing the ones which can make learners more creative and happier will help our students to ...
 • Atay Kaya, İlgi; Kut Görgün, Esra (TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2017-03-20)
  Kentleşme çoğu zaman planlı gerçekleşse de kimi zaman çeşitli aktörlerin spontane müdahaleleri ile şekillenmektedir. Bu çalışma bunlardan ikincisi olan yani kentlerde kendiliğinden gerçekleşen küçük ölçekli uygulamaları ...
 • Öztornacı, Engin (İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019-06-30)
  Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirleyicilerinin başında ekonomik üretim güçleri gelmektedir. Üretim için gereken en önemli girdilerinden biri ise enerjidir. Enerji kavramı geçmişten günümüze tüm devletler açısından ...
 • AYDIN, Ömer (İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019-01-30)
  Çevrimiçi eğitim imkânlarının gelişen teknoloji ile birlikte artması, eğitim çeşitliliğine ve erişilebilirliğine büyük katkılar sunmuştur. Bu imkânlara rağmen ücretsiz veya ücreti tahammül sınırları içinde kaliteli eğitimler ...
 • Kaya, Ahmet; Aydın, Ömer (International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 2019-12-31)
  E-commerce, it is a kind of shopping by use of internet. E-commerce, very different from the usual shopping concept, it is compatible with today's economic dynamics. E-commerce is becoming an indispensable method with the ...
 • Aydın, İ. Seçkin (Journal of Education and Training Studies, 2019-01)
  The purpose of this study is to evaluate the self-efficacy perceptions and writing anxiety of the Turkish language teacher candidates that receive training for learning and teaching language in a processual context. The ...
 • Elmacı, Deniz; Baş Çatak, Nurşin (Erzincan University Journal of Science and Technology, 2019-05-08)
  In this study, a well-known chaotic transformation namely Arnold’s CAT map is used to extend 2-dimensional mapping to a higher dimension. This extension is achieved by means of the planar extension and Multinacci series. ...
 • Elmacı, Deniz; Baş Çatak, Nurşin (International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 2018-03-30)
  Arnold's CAT Map (ACM) is a chaotic transformation of the 2-dimensional toral automorphism T^2 defined by the mapping Γ ∶ T^2 → T^2. There are many applications of ACM in various research areas such as: steganography, ...
 • Hamurcu, Hülya; Canbulat, Tuncay (Pedagogical Research, 2019)
  The aim of this research is to identify perceived efficacy of a group of preservice teachers regarding selection of teaching methods and techniques. It seems important for preservice teachers to benefit from teaching methods ...
 • Akdeniz, Halil (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 1982)
 • Aydın, Ömer; Kıraç, Umut; Kandemir, Cem Ali; Dalkılıç, Feriştah (The 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS), 2018-07-21)
 • Aydın, Ömer; Dalkılıç, Gökhan (The 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS), 2018-07-21)
 • Aydın, Ömer; Kandemir, Cem Ali; Kıraç, Umut; Dalkılıç, Feriştah (ICCTAFA, 2019-07-12)
  It is not hard to see that the need for clean water is growing by considering the decrease of the water sources day by day in the world. Potable fresh water is also used for irrigation, so it should be planned to decrease ...
 • Aydın, Ömer; Temurtaş, Hasan (Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015-12)
  İşletmelerde tüm iş süreçlerinin yürütüldüğü ERP sistemi ile tam entegre bir yazılım geliştirmek ve bu yazılımla perakende sektöründe satış noktalarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak günümüzde bir zorunluluk haline geliyor. ...
 • Dalkılıç, Feriştah; Aydın, Ömer (Anı Yayıncılık, 2016-06-03)
  Üniversite bilimsel, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmede toplumları yönlendiren önemli bir kurumdur. Üniversiteler, fikirlerin ve alternatiflerin geliştirilmesinde öncüdür. Öğrencilere en son bilgileri vermek ...