DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

Aile Şirketleri, İkinci Kuşak, Kurumsallaşma. Family Business, Following Generation, Institutionalization. (1)
Aktif yönetimi, Risk, Bilanço dışı işlemler, Türev ürünler, Muhasebeleştirme.Asset management, Risk, Off-Balance sheet bankings, Derivative products, Accounting record. (1)
akıllı telefon, akıllı telefon satın alma tercihi, smartphone, preferences of purchasing smartphone JEL Sınıflandırma Kodları: M30, L86, L96 (1)
Algılanan Örgütsel Destek, Örgüt Temelli Özsaygı, Örgütsel BağlılıkPerceived Organizational Support, Organization Based Self-Esteem, Organizational CommitmentJEL-Classification: M19 (1)
Ana Etki Planları, Hadamard Matrisleri, Faktöriyel Tasarımlar (1)
Anadolu'da Sendikalaşma, İşkolları. (1)
Anahtar Kelimeler: Riske Maruz Değer, Monte Carlo Simülasyon Yöntemi, ÜAHO Jel Sınıflandırma Kodları: C15 - M20 - M21 Keywords: Value at Risk, Monte Carlo Simulation Method, EWMA Jel Classification Codes: C15 - M20 - M21 (1)
Anahtar Kelimeler: Vergi Denetimi, Vergi Müfettişi, Vergi Geliri, Kayıtdışı Ekonomi, Vergilemede Adalet JEL Sınıflandırma Kodları: H20, H21, H24, H26, H29 Keywords: Tax Audit, Tax Inspector, Tax Revenue, Informal Economy, Tax Equity JEL Classification Codes: H20, H21, H24, H26, H29 (1)
Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, AHS, VIKOR, TOPSIS, Futbol JEL Sınıflandırma Kodları: M11,C44 Keywords: Multicriteria Decision Making, AHS, VIKOR, TOPSIS, Football JEL Classification Codes : M11,C44 (1)
Analitik Hiyerarşi Proses, Değerlendirme Faktörü. (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account