DSpace Repository

'Tapestry' Geleneğinden Lif Sanatına Geçiş Sürecinde Jagoda Buic ve Sanatsal Çalışmaları

Show simple item record

dc.contributor.author ACAR, SEDEF
dc.date.accessioned 2015-09-14T11:55:28Z NULL
dc.date.available 2015-09-14T11:55:28Z NULL
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/978 NULL
dc.description.abstract 1920'lerin başından itibaren tapestry'nin resimsel anlatımında değişiklikler olmuş, gerçekçi resimlemelerden soyut-geometrikdesenlere geçiş yaşanmıştır. Bunun ilk çağdaş örneklerinin görüldüğü yer ise Bauhaus Okulu'dur. Bauhaus'un kapatılmasıylabirlikte Avrupa'da tapestry dokumacılığında başlayan yenilikçi düşünceler Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştır.Burada ikinci nesil tekstil sanatçıları yetişirken, Avrupa'da Jean Lurçat'ın Fransa'daki Aubusson ve Gobelin atölyelerindeyenilikçi yaklaşımlar yakalama çabaları ve Doğu Avrupalı sanatçıların malzeme ve tekniği doku, şekil, formla ilgi çekici şekildebuluşturması üç boyutlu lif sanatı çalışmalarının önünü açmıştır. Doğu Avrupa'da Polonyalı sanatçı MagdalenaAbakanowicz'le birlikte lif sanatında öncü çalışmalar yapan sanatçılardan birisi de Jagoda Buic'tir. Bu makale, tapestry'denlif sanatına geçiş sürecinin kilometre taşlarını tarihsel sıralamayla değerlendirmeyi ve lif sanatında üç boyutlu formlarıJagoda Buic'in çalışmaları ışığında incelemeyi amaçlar. Makalede ayrıca, el sanatı üretiminden güç alan tapestry sanatının,modern sanat kavramıyla bütünleşmesi ve plastic sanatlarda evrensel bir anlatıma ulaşması vurgulanmaktadır. From the beginning of 1920s, there has been changes in the pictorial expression of 'tapestry'; and, a transition from realisticillustrations to abstract-geometrical patterns has occurred. The first modern examples of this were executed at theBauhaus School. With the closure of Bauhaus, innovative ideas, which have begun to take shape in tapestry weaving inEurope, were moved to America. While second generation textile artists were brought up in America, Jean Lurcat'sefforts to achieve innovative approaches at the ateliers of Aubusson and Gobelin in France, and Eastern European artists'interesting combination of material and technique with texture, shape and form, have led the way to the art of threedimensional fiber works. Jagoda Buic is one of the artists who has been producing epochal works in fiber arts like thePolish artist Magdalena Abakanowicz in Eastern Europe.This paper aims to evaluate the milestones of transition from 'tapestry' to fiber art in chronological order, and to examinethe three dimensional fiber art forms in the light of Jagoda Buic's works. The artist's works are evaluated along withthe contributions of her contemporaries to the art of tapestry. The integration of tapestry art, which takes its rootsfrom craftsmanship, with modern art concepts, and its accession to universal expression within plastic arts are alsostressed. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi en_US
dc.subject Tapestry, Lif Sanatı, Tekstil Sanatı, Jagoda Buic, Bauhaus Okulu, Aubusson Atölyesi, Gobelin Atölyesi,Dokuma Tekniği,Tapestry, Fiber art, Textile art, Jagoda Buic, Bauhaus School, Atelier of Aubusson, Atelier of Gobelin, Weaving technique en_US
dc.title 'Tapestry' Geleneğinden Lif Sanatına Geçiş Sürecinde Jagoda Buic ve Sanatsal Çalışmaları en_US
dc.title.alternative Jagoda Buic and Her Artworks in Transition from 'Tapestry' Tradition to Fiber Art en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account