DSpace Repository

Batı'da Feminist Tiyatronun Oluşum Süreci

Show simple item record

dc.contributor.author ÇAKMAK, Banu
dc.date.accessioned 2015-09-14T11:55:13Z NULL
dc.date.available 2015-09-14T11:55:13Z NULL
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/976 NULL
dc.description.abstract Ataerkil düzenin hüküm sürdüğü Batı toplumlarında, tarih boyunca kadınların varlığı, kültürü, deneyimleri yok sayılmış, kadınfigürler tarihten silinmiştir. Siyasi ve politik gelişmelere koşut olarak ortaya çıkan ve kadın hareketi anlamına gelen feminizm,tarihten silinen kadın sanatçıları gün yüzüne çıkarmayı, erkek egemen söylemin kadınları baskı altına aldığını görünür kılmayı,kadına ait yeni bir kültür yaratmayı, ataerkil toplumsal cinsiyet kimliği dışında bir kadın kimliği oluşturmayı amaç edinmiştir.Feminizm tiyatro sanatında da yansımasını bulmuştur. Son yıllarda yükselişe geçen feminizm ve feminist tiyatroaslında uzun bir geçmişe sahiptir. Bu makalede feminist düşünce ve feminist tiyatronun geçmişine ışık tutmak, oluşumsürecini aydınlatmak; çağdaş feminist hareketin ve çağdaş feminist tiyatronun temeli olan radikal feministlerin düşüncelerinive tiyatro çalışmalarına çalışmalarını genel hatlarıyla ele almak amaçlanmıştır Throughout history, women's presence, their culture and experiences are ignored, and female figures are obliterated inWestern societies dominated by patriarchal order. Feminism, which means the women act arose in parallel to the politicaldevelopments, aims to reveal especially women artists; to visualize the pressure that is put on women by the male-dominateddiscourse; to create a female identity outside of patriarchal gender identity. Feminism has also found its reflectionin the art of theater. As feminism and feminist theater are in rise recently, they actually have a long histoy. In this paper itis aimed to shed light on the history of feminist thought and feminist theater; to enlighten their evolution; to refer generallyto radical feminist's ideas and theater studies which are the essentials of the modern feminist act and contemporaryfeminist theater. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi en_US
dc.subject Feminizm, Feminist tiyatro, Radikal feminizm, Kadın kimliği, Kadın hareketi.Feminism, Feminist theater, Radical feminism, The women's identity, The women's act en_US
dc.title Batı'da Feminist Tiyatronun Oluşum Süreci en_US
dc.title.alternative The Formation Process of Feminist Theater in the West en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account