DSpace Repository

Madencilik yatırımlarında gelir ve giderlerin tahminlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Emre, Hüseyin
dc.date.accessioned 2015-11-20T13:25:55Z NULL
dc.date.available 2015-11-20T13:25:55Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/8377 NULL
dc.description.abstract Yer altı zenginlikleri; temel sanayilerin ana girdilerini sağlayan kaynak ve istihdam yaratan önemli unsurlardır. Maden ürünleri sanayi, enerji, tarım ve inşaat sektörlerinin bütün ana yatırım alanlarının temel girdilerini oluşturmaktadır. Bu projede değerli metal madenlerinin endüstride ve dünya çapında genişleyen ekonomik bir faaliyet alanı haline gelmesi, global ekonomik büyüme, Çin deki talep artışı, petrol fiyatlarındaki yükseliş, metal üretim kapasitesinde bir artışın olmaması ve ABD dolarının uluslar arası piyasada değer kaybetmesi gibi bir çok faktörün etkisiyle metal maden fiyatlarının değişimi İngiltere Londra Metal Borsasında (LME) incelenmiştir. İncelemeye bağlı olarak madenlerde gelirlerin tahminlenmesi ve tahminlemede kullanılan yöntemler, bu yöntemler arasında zaman serisi (SPSS) kullanılarak bakır ve altın için ileriye dönük tahminleme yapılmıştır. Underground wealth is main resource for main input of basic industry and one of the main deploying resources. Underground products are basic input for industry, energy, agriculture, civil sectors and basic input of main investment areas. In this study; variation of metal mining price in London Metal Exchange (LME) with the effects of how valuable metal mining become economic activity in industry and worldwide, global economic growth, demand increase in China, increasing petrol price, towards that increase, unchanging metal production capacities and decrease in American Dollar in Global markets is researched. According to research, mining income estimation and estimation methods are given, and one of the time series estimation methods and SPSS software is used for future estimation of gold and copper prices. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Madencilik yatırımları=Mining investments Madencilik sektörü=Mining industry Zaman serileri analizi=Time series analysis en_US
dc.title Madencilik yatırımlarında gelir ve giderlerin tahminlenmesi en_US
dc.title.alternative Estimation of income and expenses in the mining investments en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account