DSpace Repository

Mikrotremor yöntemi ile Urla ve yakın çevresinin zemin özelliklerinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author YILMAZ, Doğuser
dc.date.accessioned 2015-11-20T12:58:10Z NULL
dc.date.available 2015-11-20T12:58:10Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7913 NULL
dc.description.abstract Mikrotremor yöntemi, son on yıl içinde mikrobölgeleme ve zemin etkileri çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Urla, İzmir körfezinin batı ucunda bulunan, turizm ve kültürel açıdan Ege Bölgesi' nin en önemli yerleşim alanlarından biridir. Urla bölgesi tektonik sistemler denetiminde harekete geçme potansiyeli yüksek Urla, Karaburun, Gülbahçe gibi doğrultu atımlı fay hatları ile çevrilidir._x000B_200 ayrı noktada alınan mikrotremor ölçümleri European SESAME (SESAME, 2004) projesi tarafından önerilen kiriterlere göre toplanmıştır. Tüm ölçümler Güralp CMG-6TD sismometresi kullanılarak en az 30 dakika süreyle alınmıştır. Mikrotremör ölçümleri yatay-düşey spektral oran metodu ile ölçüm aralıkları, yerleşimin yoğun olduğu kent merkezi ve liman mevkiinde 200-250 m, yerleşimin seyrek olduğu bölgelerde ise yaklaşık 500 m olacak şekilde seçilmiştir._x000B_Mikrotremor çalışmaları, yerel jeolojik koşullar doğrultusunda Urla bölgesindeki sismik yer hareketi üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, mikrotremor ölçümlerinden elde edilen zemin frekans haritaları, sondaj, jeofizik araştırmalar ve deprem kayıtlarından elde edilen bilgilerden bağımsız olarak yorumlanmıştır. Çünkü Mikrotremor ölçümlerinden elde edilen yorumlar frekans bilgileri ile sınırlıdır, yerin sisimik davranışındaki büyütme değerleri için güvenilir sonuç vermez The microtremor method is in the last decade widely used for microzonation and site effects studies. Urla town which is located in western end of the İzmir Gulf, Türkiye, is one of the most populated, touristic and cultural city in the Aegean region. This region is sorrounded by the strike-slip faults of Urla, Karaburun and Gülbahçe of which the potantial of seismic activitiy have very high._x000B_Free-field Measurements HVSR analyses of 200 free-field microtremor measurements in the area of Urla showed that most of them fulfill the criteria defined by the European SESAME project (SESAME, 2004). In the Urla town, measurements of ambient vibrations were performed by using portable seismograph Guralp CMG-6TD velocity sensor during at least 30 min. The microtremor horizontal-to-vertical spectral ratio (HVSR) method was applied to a 250 m dense grid of free-field measurements over an extended area and to a 500 m grid in the outer part of the town area in order to assess the fundamental frequency of the sediments._x000B_The microtremor study has shown that local geological conditions can have important effects on seismic ground motion in the Urla region. Finally, the interpretation of the map of fundamental soil frequency derived from free-field microtremor measurements have been enhanced and validated by independent information from boreholes, from geophysical investigations, and from earthquake recordings. Since the interpretation of microtremors is limited to identifying the resonance frequency and gives no reliable indication of the amplification of seismic ground motion. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Urla, mikrotremor, yatay-düşey spektral oran (HVSR), zemin etkisi,Urla, microtremor, horizontal-to-vertical spectral ratio (HVSR), effect en_US
dc.title Mikrotremor yöntemi ile Urla ve yakın çevresinin zemin özelliklerinin araştırılması en_US
dc.title.alternative Investigation of the site properties of Urla town and its surroundigs by using microtremor method en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account