DSpace Repository

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun roman ve hikayelerinde kadın ve kadın eğitim

Show simple item record

dc.contributor.author Durmuş, Refiye
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:09:06Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T15:09:06Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7331 NULL
dc.description.abstract II. Meşrutiyet'in sonlarından 1956 yılına kadar eser vermiş olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), yaşadığı dönemlerin toplumsal, siyasi ve tarihi gerçeklerini realist bir bakış açısıyla işlemiştir. Yazarın roman ve hikayeleri Türk toplumundaki kaybedilen savaşların, yaşanan büyük toplumsal değişimlerin izdüşümlerini taşır. Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'ndan itibaren yoğun bir şekilde ele alınan kadın ve kadının modernleşmesi konusu Yakup Kadri'nin eserlerinin konularından biridir. Eserlerindeki kadın karakterlerin çokluğu ve çeşitliliği, yazarın bu konudaki hassasiyetini gösteren bir tercihtir. Bu çalışmada yazarın bütün romanları ile hikayelerindeki kadın karakterler, karakter çeşitlerine göre incelenmiş ve anlatıdaki işlevlerine göre sınıflandırılmıştır. Kadınlarla ilgili hakim olan imajlar ve bu yolla yazarın kadına bakış açısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Yazarın sanat anlayışı ve fikri değişimlerin eserlerdeki kadın karakterlere yansıması ile değişen toplumsal yapının romanlardaki karakterlere etkisi incelenmiştir. Yazar olumlu ve olumsuz kadın karakterler üzerinden toplumsal eleştiri yapmış ve Türk kadınına bir model sunmuştur. Anahtar kelimeler: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, kadın, eğitim, karakter Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974) writed from the end of The Second Constitutional Monarchy term to 1956. He portrayed the social, political and historical events of the period he lives in view of realism. His novels and short stories reflects the great social alterations of Turkish society. Relation of woman and modernisation which is one of the most important subjects of Turkish literature from the beginning of the Reform Period(1839), is discussed in Yakup Kadri's works. The multiplicity and diversity of female characters in his works is a result of the writers sensibility for this subject. In this research the female characters analyzed according to their characteristic kinds and categorized according to their fictional functions. Determination of the dominant images of women in the society and viewpoint of the writer are studied. The reflection of the social and intelectual changes and the writers artistic views on female characters are investigated. The writer made social critiques on positive and negative female characters and offered a model to Turkish woman. Keywords: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, woman, education, character. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Karaosmanoğlu, Yakup Kadri=Karaosmanoğlu, Yakup Kadri Eğitim=Education Karakter=Character en_US
dc.title Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun roman ve hikayelerinde kadın ve kadın eğitim en_US
dc.title.alternative Woman and woman education in novels and short stories By Yakup Kadri Karaosmanoğlu en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account