DSpace Repository

8.sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ve okuduğunu anlama becerileri üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Hanedar , Refika Tuğba
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:00:25Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T15:00:25Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7175 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı; ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ve okuduklarını anlama becerileri üzerinde tespitler yapmaktır. Bununla birlikte, ilköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında okuma becerisini geliştirme adına hazırlanan etkinliklerin işlenişi hakkında tespitlerde bulunmak çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin ders başarılarını, ailelerinin eğitim durumlarını ve okul başarı durumlarını belirlemek amacıyla öğrenci tanıma formu hazırlanmıştır. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları hakkında veri elde etmek üzere bir anket uygulanmıştır. Öğrencilerin okuduğunu anlama ve çözümleme stratejilerini kullanma düzeylerini tespit etmek amacıyla, yirmi soruluk "Okuduğunu Anlama ve Çözümleme Ölçeği" hazırlanmış ve öğrencilere uygulanmıştır. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının okudukları metni anlama ve çözümleme becerilerine etkisini tespit etmek amacıyla araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16.0 for Windows programı kullanılmıştır.İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinliklerin işlenişi hakkında tespitlerde bulunmak için, 2010-2011 eğitim öğretim yılında 8. sınıflar için kullanılan Türkçe ders kitaplarına, çalışma kitaplarına, öğretmen kılavuz kitaplarına ulaşılmış ve bu kitaplar incelenerek okuma becerisinin öğretimine yönelik yapılanlar betimlenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, İzmir ilinin Buca ilçesinde, 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan ilköğretim 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Buca ilçesine ait 10 ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 300 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma kitaplarında yapılan gözlem, inceleme ve istatistiksel analizler sonucunda, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin ilköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda belirtilen okuma becerisini kazanımlarını gerçekleştirebilme düzeyinin beklenenin altında kaldığı görülmüştür. İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan kitap okuma alışkanlığını geliştirmeye yönelik kazanımların öğrenci çalışma kitaplarında ve öğretmen kılavuz kitaplarında yeterince yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının, bir metni anlama ve çözümleme becerisini geliştirmede son derece etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları ve okuduğunu becerileri ile ilgili mevcut durum belirlenmeye çalışılarak yapılması gerekenler belirtilmiştir. The purpose of this study, primary 8 The reading habits of students in the class, a text comprehension and analysis skills to determine the impact. However, the primary 8 Prepared on behalf of Turkish textbooks, classroom activities to develop reading skills to make determinations about the processing of the study is among the purposes. For this purpose, the achievements of students and their families, educational training course in order to determine the status of student identification form was prepared. About the reading habits of students were administered a questionnaire to obtain data. Students' reading comprehension and decoding strategies kulamla levels of reading comprehension and analysis to determine the scale of 20 questions and students were prepared. Students' reading habits, reading comprehension and text analysis skills in order to determine the effect of the research data using SPSS 16.0 statistical Mann-Whitney U test was used for. Primary 8 Classroom activities to develop skills in reading Turkish textbooks, to make determinations about the processing of, 8 in 2010-2011 academic year Classes are used to Turkish textbooks, workbooks, teacher's guide books, which were examined in this book to describe those made for the teaching of spelling and punctuation rules, and tried to evaluate. Working in the books of the observation, examination and primary 8 as a result of statistical analysis Turkish Language Teaching Program, the reading skills of elementary students in the class to realize the gains that were lower than expected level. Primary 8 Turkish textbooks, classroom to develop the habit of reading the book gains in student workbooks and teacher guide books were enough to give place. In this study, students' reading habits, comprehension and analysis skills to develop a text that has been found to be highly effective. In this respect students' reading habits and reading skills are related to the current situation needs to be done by working to be determined en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject en_US
dc.title 8.sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ve okuduğunu anlama becerileri üzerine bir araştırma en_US
dc.title.alternative reading habits of students in 8th grade and research on the reading comprehension skills en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account