DSpace Repository

4-12 yaş: Çocuk resimleri ve onların iç dünyalarının resimlerine yansıması

Show simple item record

dc.contributor.author Batı, Duygu
dc.date.accessioned 2015-11-18T14:57:52Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T14:57:52Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7129 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada, (04-12yaş) çocukların resimlerini ve onların iç dünyalarını ifade etmelerinde resimlerinin önemi araştırılmıştır. Araştırmanın önemi; çocukların ruhsal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri, kendilerini ifade edebildikleri sürece mümkündür. Resim etkinlikleri ile kendisini anlatan, sorunları ile ilgili bazı ipuçlarını veren çocukları saptamak, sorunlarının çözümü ile ilgili çocuğa yardımcı olmak mümkündür. Resim etkinlikleri 04-12 yaş döneminde bu nedenle önemlidir. Birinci bölümde, araştırmaya ait kavramsal çevre ve temel bilgiler yer almaktadır. Ayrıca birinci bölümde, araştırmanın amacı, önemi, problem cümlesi, sayıtlıları ve sınırlılıkları ilgili bilgileri kapsamaktadır ve araştırmaya ilişkin problem durumu açıklanmıştır. İkinci bölümde araştırmanın yöntemi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve veri çözümleme teknikleri açıklanmıştır. Nitel araştırma kapsamında ele alınan konu, verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden "temel araştırma" yöntemi kullanılmıştır ve verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Gerek internetten gerekse tez ve konuyla ilişkili yerli yabancı kaynaklardan çok sayıda faydalanılmıştır. Üçüncü bölümde, alt problemlere ilişkin bulgu ve yorumlar, dördüncü bölümde, araştırmaya ilişkin sonuç ve öneriler yer almıştır. In this study, the importance of children's artwork as an expression of their inner world is explored (04-12 years old). Children's ability to express themselves in healthy ways is vital to their spiritual development. Artistic expression is, therefore, an important tool. Their artwork and art activities provide insights into their identities and perspectives and may aid in solving problems related to the child. The first part of the paper explores conceptional and basic knowledge related to child psychology and art. The aim of the study, its importance, problem statement, premise, and research parameters are also presented. In the second part, the data collection and analysis methods used are discussed along with a description of the research population and sample. A qualitative research approach was used for the purposes of this study. Basic research methods were exployed for data collection and a descriptive analysis approach was used to analyse data. Books, theses, and research from both Turkish and foreign sources are referenced throughout the study. In the final section of the paper, findings related to the sub-problems of the study are explained and interpreted. Conclusions and recommendations as related to the research problem are then presented. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Çocuk resimleri, duygusal gelişim, resimsel ifade,Children's artwork, emotional development, pictorial expression. en_US
dc.title 4-12 yaş: Çocuk resimleri ve onların iç dünyalarının resimlerine yansıması en_US
dc.title.alternative 4-12 years: Children's artwork as a reflection of their inner selves en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account