DSpace Repository

Yabancıların Türkçe öğrenme yeterlilikleri

Show simple item record

dc.contributor.author SEVİNDİ, Zarife Ekim
dc.date.accessioned 2015-11-18T14:57:45Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T14:57:45Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7127 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada İzmir'deki üniversitelerde görev yapan yabancı öğretim elemanlarının Türkçe öğrenme yeterlilikleri, Türkçeye ve Türk kültürüne yönelik ilgileri araştırılmış, Türkçe kullanımlarında yaptıkları hatalar değerlendirilmiştir. Araştırma, İzmir Ekonomi Üniversitesinde, çeşitli bölümlerde görev yapan yabancı öğretim elemanlarıyla sınırlandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak kapalı / açık uçlu sorulardan oluşan "Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu" kullanılmıştır. Araştırma verileri SSPP 15.0 programına aktarılarak çözümlenmiştir. Araştırmada belgesel tarama yöntemi de kullanılmış, yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik durum analizi yapılmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi gerek üniversitenin eğitim dili, gerekse sunduğu seçmeli yabancı diller bakımından zengindir. Bu sebeple çeşitli ülkelerden gelen birçok öğretim elemanının görev yaptığı bir üniversitedir. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinden de birçok yabancı öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bu öğretim elemanları üniversitenin içinde ve dışında Türk kültürüyle iç içedir. Türk kültürünün tanıtılmasında ise Türkçenin önemi büyüktür. Çok genel düşünüldüğünde kültürlerin birbirini tanıması, kaynaşması önyargıların yok edilmesi ve uluslararası barışın geliştirilmesinde bu öğretim elemanlarının Türkçeyi öğrenmesi, Türk kültürünü öğrenmesi önemli bir rol oynayacaktır. Araştırmada, ülkemizde görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının Türkçe yeterlilikleri ve Türk kültürüne yönelik ilgileri; öğretim elemanlarının cinsiyet, yaş, geldikleri ülke, alanları (branş), Türkiye'de bulunma süreleri, öğrenmede güçlük çektikleri beceri alanları, Türkçe öğrenme yolları, medeni halleri, Türkiye'de yaşamaktan ve Türkçe Öğrenmekten duydukları memnuniyet gibi değişkenler göz önüne alınarak araştırılmıştır. Sonuç olarak; İzmir Ekonomi Üniversitesinde tam zamanlı olarak görev yapan 55 yabancı öğretim elemanından; kadın öğretim elemanlarının, erkek öğretim elemanlarına oranla, yaşça genç olan öğretim elemanlarının diğer öğretim elemanlarına göre dil ediniminde daha başarılı oldukları görülmüştür. Asya kıtasından ülkemize gelen öğretim elemanlarının Türkçe yeterliliklerinin Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarından gelen öğretim elemanlarına göre daha yüksek olduğu, dil öğretmenlerinin diğer alanlarda görevli öğretim elemanlarına oranla daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır. Türkiye'de uzun süre bulunan yabancı öğretim elemanlarının dil ediniminde daha başarılı oldukları, öğretim elemanlarının başarıları ve beceri alanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, öğretim elemanlarının başarıları ve medeni halleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, Türkiye'de yaşamaktan ve Türkçe öğrenmekten memnun olan öğretim elemanlarının başarıları ve memnuniyetleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca Yabancı öğretim elemanlarının Türkçe kullanımında yaptıkları hatalar incelenmiştir. In this research, the foreign teaching personnel's Turkish learning abilities who serve in our country, their interest in Turkish and the Turkish culture have been researched and their mistakes in the usage of Turkish have been evaluated. The research has been limited with the foreign teaching staff from various departments in the Izmir University of Economics. While searching publications and studies about documentary searching method, statistical model is used for scanning. The data was collected through a semi-structured Interview Form that included open and clouse-ended questions. The Izmir University of Economics has the necessary education language and has many elective languages to offer as a university. For this reason the university has many foreign teachers that come from various countries. Many foreign teachers from Europe, America, Africa and Asian Countries work in the Izmir University of Economics. These teaching personnel's, inside and outside the university are surrounded by Turkish culture. In the introduction of Turkish culture, Turkish has great importance. When thought very generally, with the cultures knowing one another, bonding, the removal of prejudice and the development of international peace, these foreign teachers learning Turkish and the Turkish culture, will play an important role. In research, the interest towards Turkish abilities and Turkish culture by the foreign nationals that work in our country, have been researched by examining; the teaching staff's age, gender, the country they came from, how they learnt Turkish, and the time they have lived in Turkey. As a result; out of 55 full time foreign personnel's in the Izmir University of Economics; the women's teaching personnel's percentage with the men's, showed that the ones whose age was younger compared to the others when using a language is involved, are more successful. That the teaching personnel's who come from the Asian continent, Turkish abilities are shown to be higher and more successful in teaching language than the teaching personnel's who come from the European, American and the African continents has been concluded. The foreign teaching personnel's who have worked in Turkey for a long time have been more successful in learning a language, the teaching personnel's differences between their successes and skills have been shown that an important difference wasn't found, and the teaching personnel's who are happy with living in Turkey and learning Turkish are shown to be more successful in learning a language. The mistakes when using Turkish made by the foreign teaching personnel's are also taken place. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Learning Turkish as a foreign language, foreign teaching staff, Turkish ability, a variety of variables, Izmir University of Economics.Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yabancı öğretim elemanları, Türkçe yeterlilik, çeşitli değişkenler, İzmir Ekonomi Üniversitesi en_US
dc.title Yabancıların Türkçe öğrenme yeterlilikleri en_US
dc.title.alternative Ability of foreigners to learn of Turkish en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account