DSpace Repository

1985-2009 yılları arasında Kazakistan'da Kazak Türkçesi ile yapılmış dilbilim çalışmaları üzerine bir bibliyografya denemesi

Show simple item record

dc.contributor.author OSPANOVA, Aklima
dc.date.accessioned 2015-11-18T14:55:26Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T14:55:26Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7085 NULL
dc.description.abstract Kazak Türkçesi'nin Kazakistan'da yapılan dilbilim çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve yayınlar üzerindedir. Tezinde çalışmalar bu başlıklar altında sıralanmıştır: Genel Dil Bilim Üzerine, Ses Bilgisi Üzerine, Morfoloji Üzerine, Sentaks Üzerine, Alfabe ve Yazım Meselesi Üzerine, Diyalektoloji Meselesi Üzerine, Leksikoloji ve Leksikolojik Meseleleri Üzerine, Onomastik Meselesi Üzerine, Dil ve Edebiyat Meselesi Üzerine, Dil Tarihi Üzerine, Dil İstatistiği Üzerine, Sözlük Üzerine, Tercüme Üzerine, Ders Kitrapları ve Programlar Üzerine, Yöntem Meselesi Üzerine, Eleştiri ve Bibliyografya Üzerinedir. In the thesis is notices general information regarding the Kazakh of science language, science investigations and other editions. The general information is given by follows titles: General View of Science Language, Phonetics, Morphology, Syntax, Alphabet and Writing, Dialectology, Lexicology and Lexicologic Issues, Onomastic, Language and Literature, History of language, Statistics of Language, Dictionary, Translation, Course Books and Programmes, Method, Criticism and Bibliographia en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject en_US
dc.title 1985-2009 yılları arasında Kazakistan'da Kazak Türkçesi ile yapılmış dilbilim çalışmaları üzerine bir bibliyografya denemesi en_US
dc.title.alternative The bibliografic essay of linguistic studies about Kazakh language in Kazakhstan between the years of 1985 to 2009 en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account