DSpace Repository

17. yüzyıl kasidelerinde zihniyet çözümlemesi ve eğitim sürecinde kullanımı

Show simple item record

dc.contributor.author KIYÇAK, Özgür
dc.date.accessioned 2015-11-18T14:54:09Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T14:54:09Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7062 NULL
dc.description.abstract Bu çalışma "17. Yüzyıl Kasidelerinde Zihniyet Çözümlemesi Ve Eğitim Sürecinde Kullanımı" başlığını taşımaktadır. Edebiyatımızda Divan edebiyatı nazım biçimlerinden olan kaside türünde 11. yy'den 19. yy'la kadar pek çok örnek verilmiştir. 17. Yüzyıl kasideciliği ise yüzyılın genel panoraması sebebi ile ayrı bir yere sahiptir. 17. Yüzyıl önceki yüzyıllardan farklılıklara sahip olduğu gibi bu yüzyılda şekil bulan kaside türü de önceki asırlara göre oldukça farklıdır. 17. yüzyıl kasideleri yüzyılın zihniyetini önemli ölçüde ortaya koymaktadır. İncelememizde yüzyıla hakim olan zihniyet unsurları tespit edilerek ayrı ayrı tasnifler altında toplanmıştır. Çalışmamız boyunca asıl hedefimiz divanlarda yer alan kasideler okunduktan sonra bu kasidelere yansıyan kelime ya da ifadelerin ne gibi zihniyetlerin yansıması olduğunu tespit edebilmek olmuştur. Bunun için yüzyıl Osmanlısı çeşitli kaynaklardan iyice tahlil edildikten sonra sanat dünyası ile gerçek dünya mukayese edilmiş ve tespit edilen her bir zihniyet unsuru sağlam temeller ışığında ele alınmıştır. Kaside öteden beri klasik bir anlayış çerçevesinde ele alınmış ve sadece övgü amaçlı bir tür olarak değerlendirilmiştir. Ancak önemli bir nokta gözden kaçırılmıştır: Kasidelerin de bir sanat eseri olduğu ve her bir yüzyılın sanat eserleri üzerinde farklı tesirler oluşturabileceği gerçeği. 17. yüzyıl kasideleri, birer sanat eseri olduklarından orijinal pek çok vasfı olmakla beraber yüzyılın da önemli iz düşümlerini bünyesinde taşır. Bu çalışmamız bu iz düşümlerin neler olduğunu tespit edebilmenin bir ürünüdür. Tespit edilen her bir ürünün eğitimde kullanılması ise oldukça önemlidir. This Project includes the title of analysis of mentality and it's using in education period in 17th century. In our literature, it has been given a lot of examples from 11th century to 19 th century for types of Eulogy which has been divan literature's poetry. Even ıf, 17th century's eulogycist has a special place because of it ‘s general panorama. As though 17th century has differences from former centuries, the type of eulogy which has found a shape in this century, is different from the former centuries. 17th century eulogies expose the mentality of the century sufficiently. In our research, mentality components which dominates the century have been collected by dividing into classification. During the research, our real object is to be able to determine what kind of mentality words and expressions reflects to this eulogies after reading them in divans. For this reason, the century's ottoman was analysed in detail from different sources and art world and real world were compared. Each mentality components which has been determined, has been discussed under a strong base light. All along, Eulogy has been discussed in a classical understanding frame and only utilized as a praise type. However an important point has been overlooked: Eulogies are also an art work and it can form different effects on each century's art works. 17th century eulogies as being an art work have a lot of original qualites and they include the century's important projections. This work is a result of establishing this projections. Using of each product which has been determined is very important in education. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject 17th century, Eulogy, Mentality, Education.17. Yüzyıl, Kaside, Zihniyet, Eğitim en_US
dc.title 17. yüzyıl kasidelerinde zihniyet çözümlemesi ve eğitim sürecinde kullanımı en_US
dc.title.alternative Analysis of eulogycist and it's using in education period in 17th century en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account