DSpace Repository

7. sınıf öğrencilerinin geometri öğrenme alanında matematiksel dil kullanımlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author ÜNAL, Zehra
dc.date.accessioned 2015-11-18T14:51:56Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T14:51:56Z NULL
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7023 NULL
dc.description.abstract Araştırmanın amacı 7. sınıf öğrencilerinin geometri öğrenme alanında matematiksel dil kullanımlarını incelemektir.Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, matematiksel dili kullanmakta zorlandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin matematiksel dil kullanım düzeylerinin genel olarak orta düzeyde olduğu, cinsiyete göre bir farklılık göstermediği, akademik başarı ile arasında pozitif bir ilişki olduğu ve akademik başarı arttıkça matematiksel dil kullanım düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Matematiksel dil kullanım düzeyleri ile matematiksel dil tutum ölçeğinin problem oluşturabilme, kavram oluşumu ve şekle dönüştürebilme boyutlarında olumlu ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin akademik başarıları ile matematiksel dil tutum ölçeğinin sadece kavram oluşumu boyutunda pozitif bir ilişki bulunmuş, öğrencilerin cinsiyetlerine göre matematiksel dil tutum ölçeğinin sözlü ifade, sembolik anlatım, kavram oluşumu ve şekle dönüştürebilme boyutlarında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. The aim of this research is to examine seventh students? using mathematical language in the geometry learning area.According to the results of the research, it has been identified that the students have difficulty in using the mathematical language.In addition, it has been shown that the students? mathematical language usage levels are generally medium level and they don?t vary by sex. Also, there is a positive relationship with academic achievement and when their academic achievement increases, their mathematical language usage levels increase. It has been found that there is a positive relationship between Mathematical language usage levels and Mathematical Language Attitude Scale on creating problems, concept formation and converting shape. Furthermore, there is a positive relationship between the students? academic achievements and mathematical language attitude scale on only concept formation. When the gender is taken into consideration, the mathematical language attitude scale shows differences in verbalisation,symbolic expression,concept formation and converting shape en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Mathematical Language, Geometry , Lines and Angles, Matematiksel Dil, Geometri, Doğrular ve Açılar en_US
dc.title 7. sınıf öğrencilerinin geometri öğrenme alanında matematiksel dil kullanımlarının incelenmesi en_US
dc.title.alternative The investigation of 7th graders' mathematical language use in the field of learning geometry en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account