DSpace Repository

Eğitimde sendika-yönetim ilişkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Gemici, Yusuf
dc.date.accessioned 2015-11-18T11:00:53Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T11:00:53Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/6860 NULL
dc.description.abstract Konusu eğitimde sendika-yönetim ilişkileri olan araştırmanın amacı, eğitim yöneticileri, sendika yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre eğitimde işyeri temsilcileri, sendika yöneticileri ile eğitim yöneticileri arasında yaşanmakta olan ilişkinin özelliklerini ortaya çıkarmak; bu ilişkinin örüntülerini, belirleyicilerini, etkileşim alanlarını ve etkinliklerini, etkileşim koşullarını, etkileşim düzeylerini, etkileşim becerilerini, sonuçlarını ve bunların bazı kişisel değişkenlere göre nasıl değiştiğini saptamaktır._x000B_Tarama modelindeki bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme kullanılmıştır. Olasılık dışı örnekleme tekniklerinden amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. 2006-2007 öğretim yılında, araştırmacı tarafından geliştirilen yarıyapılandırılmış görüşme protokolü çerçevesinde 22 eğitim yöneticisi, 26 sendika yöneticisi ve 24 öğretmen olmak üzere toplam 72 kişiyle görüşülmüştür._x000B_Betimsel çözümleme ve içerik çözümlemesi kullanılarak görüşme verisi çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularından bazıları şöyle sıralanabilir:_x000B_1) Eğitimde sendika-yönetim ilişkilerinin içsel belirleyicileri olarak liderlik, ideoloji; dışsal belirleyicileri olarak yasa, ekonomi ve bürokrasiden ağırlıklı olarak söz edilmiştir._x000B_2) Eğitimde sendika-yönetim ilişkisinin etkileşim alanları ve etkinlikleri geleneksel alanlarla sınırlıdır._x000B_3) Eğitimde sendika-yönetim ilişkisinin baskın örüntüsü çatışma ve işbirliğidir._x000B_4) Etkileşim becerileri açısından eğitim yöneticileri, sendika yöneticilerinin eğitime gereksinimleri vardır._x000B_5) Eğitimde sendika-yönetim ilişkisi, sendikaların beklentilerine yanıt vermemekle birlikte eğitim örgütleri ve toplum için yararlı sonuçları vardır_x000B_6) Eğitim sendikaları yöneticileri ile sendika üyesi öğretmenlerin görüşleri oldukça benzer; bu iki kümenin görüşleriyle eğitim yöneticilerinin görüşleri çeşitli boyutlarda değişmektedir._x000B_7) Araştırmanın bulgularında eğitim yöneticiliği ve sendikacılık kıdemi kişisel değişkenlerine göre eğitim yöneticilerinin, sendika yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri değişmektedir. The aim of the research on trade union - management relations in education is to reveal according to the opinions of education managers, trade union managers and teachers the characteristics of the relations between union stewards, trade union managers, and education managers in education; and to determine patterns, determinants, areas and efficiency of interaction, conditions of interaction, levels of interaction, skills of interaction, and results of this relationship and how these change according to certain personal variables._x000B_In this research modelled as survey, among qualified research methods interview is used. Among intentional sampling methods among unlikely sampling methods, standard sampling is used. In 2006-2007 school year, 22 education managers, 26 trade union managers and 24 teachers that is 72 people in total are interviewed within the framework of the semi-structured interview protocol developed by the researcher._x000B_Interview data are analyzed using descriptive analysis and content analysis. Some of the research findings can be summarised as follows:_x000B_1. Leadership and ideology as the internal determinents of the trade union - management relationship in education and law, economics and bureaucracy as the external determinents are predominantly talked of._x000B_2. Areas and efficiency of interaction of the trade union - management relationship in education are limited to traditional areas._x000B_3. The dominant patterns of the trade union - management relationship in education are conflict and cooperation._x000B_4. Education managers and trade union managers need training with regard to interaction skills._x000B_5. Although the trade union - management relationship in education does not respond to the expectations of the trade unions, it has useful results for education organizations and society._x000B_6. The opinions of education trades union managers and teachers who are members of the trade union are considerably similar; the opinions of these two groups and the opinions of education managers vary in various dimensions._x000B_7. In the findings of the research, the opinions of education managers, trade union managers and teachers vary according to personal variables as seniority in education management and trade union service. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Labor Relations,Organized Labor,Union-Management Relations,Teachers unions,Çalışma İlişkileri,Örgütlü Emek,Sendika-Yönetim İlişkileri,Eğitim Sendikaları en_US
dc.title Eğitimde sendika-yönetim ilişkileri en_US
dc.title.alternative Union-management relations in education en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account