DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

Anlatı, zaman, tutarlılık, Türkçe, Fransızca.</p> Mot-clé : Narration, temps, cohérence, turc, français (1)
Emotional self-efficacy, self-efficacy, emotional intelligence, psychometry, scale adaptation,Duygusal öz-yeterlik, öz-yeterlik, duygusal zeka, psikometri, ölçek uyarlama (1)
Lexis types, reduplications in terms of structure, function, formation and meaning</p>Sözcük türleri, yapı ve kuruluşları, görevleri, oluşumları ve anlamları bakımından ikilemeler. (1)
Matematik Öğretimi,iletişim, ispat, Teşvik Edilmiş Söylem, Söylem Çözümleme</p>Mathematics Teaching, Communication, Proof, Prompt Discourse, Discourse Analysis (1)
Mathematical Learning Task, Curriculum, Mathematics Teacher.</p>Matematiksel Öğrenme Etkinliği, Öğretim Programı, Matematik Öğretmeni. (1)
Okul Öncesi Öğretmen Adayı, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Mesleki Benlik Saygısı, Özyetkinlik İnancı</p>Preschool Teacher Candidate, Attitude towards Professional, Professional Self-Respect, Self-Efficacy Belief (1)
Probleme dayalı öğrenme, aktif öğrenme, mühendislik eğitimi,Problem based learning, active learning, engineering education (1)
Yükseköğretim, yönetsel etkililik, eğitim fakültesi, uyarlama,Higher education, managerial effectiveness, education faculty, adaptation (1)
Çeviri, eleĞ¢tiri, Fransızca, Osmanlıca, Türkçe.</p>Translation, critique, French, Ottoman,Turkish (1)
Öğretmen Eğitimi, Öğrenci Doyumu, Fizik Eğitimi, Yeterlik Algısı</p>Teacher Education, Student Satisfaction, Physics Education, Self-Perception (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account