DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

||| (874)
Uluslararası sistem, Balkanlar, Yugoslavya, Kosova,International system, the Balkans, Yugoslavia, Kosovo (2)
  Uluslararası Perakendecilik, Rekabet Stratejisi, E-Ticaret, International Retailing, Competitive Strategy, E-Commerce (1)
 Gayrimenkul, Gayrimenkul Finansmanı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı,real estate, real estate finance, real estate investment corporation. (1)
1) Bilgi Yönetimi 2) İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi Yönetimi, 3) Veri-Enformasyon-Bilgi-Bilgelik Hiyerarşisi, 1)Knowledge Management,2)Knowledge Management in Human Resource Management, 3)The Data-Information-Knowledge-Wisdom Hierarchy (1)
1) İş Sağlığı 2) İş Güvenliği 3) OHSAS 18001 4) İş Kazası 5) Meslek Hastalığı 6) Küreselleşme 1) Occupational Health 2) Occupational Safety 3) OHSAS 18001 4) Occupational Accident 5) Occupational Disease 6) Globalization (1)
1) Küresellesme 2) Büyüme Stratejileri 3) Birlesme ve Satın Almalar 4) Küresel Perakendecilik 5) Türk Organize Gıda Perakende Sektörü 1) Globalization 2) Growth Strategies 3) Mergers and Acquisitions 4) Global Retailing 5) Turkish Organized Food Retailing Sector (1)
1) Yerli Turistler 2) Tüketici davranışı 3) Motivasyon faktörler 4) Bilgi arama 5) Alternatifleri değerlendirme 6) Tatil deneyimi 7) Satınalma sonrası eğilim,1) Domestic tourists 2) Consumer behavior 3) Motivation factors 4) Information search 5) Evaluation of alternatives 6) Holiday experience 7) Postpurchasing behavior (1)
11 Eylül 2001 olayı=Event of september 11th Amerikan siyasi inançları=American political believes Bush, George=Bush, George Irak=Iraq Terörle mücadele=Fight against terrorism (1)
15-19. yüzyıl=15th-19th century Abdülhamid I=Abdülhamid I (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account