Search

Browse

My Account

Discover

  • Author

  • Subject

    • 1) Yerli Turistler 2) Tüketici davranışı 3) Motivasyon faktörler 4) Bilgi arama 5) Alternatifleri değerlendirme 6) Tatil deneyimi 7) Satınalma sonrası eğilim,1) Domestic tourists 2) Consumer behavior 3) Motivation factors 4) Information search 5) Evaluation of alternatives 6) Holiday experience 7) Postpurchasing behavior (1)
    • ... View More
  • Date Issued

  • Has File(s)