DSpace Repository

Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi

Show simple item record

dc.contributor.author YILAYAZ, Ömer
dc.contributor.author KAYA, Zehra
dc.date.accessioned 2015-10-20T13:52:01Z NULL
dc.date.available 2015-10-20T13:52:01Z NULL
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5107 NULL
dc.description.abstract Günümüzde çağdaş bir eğitim fakültesinin özellikle teknolojiyi öğretmen eğitimi programlarına nasıl entegre edeceğini çok etkili bir şekilde planlaması ve bu planı sürekli değişime açık tutması gerekmektedir. Bu bağlamda, "Nitelikli öğretmen" kavramı üzerine yapılan tartışmalar, alan ve pedagojik bilginin özel bir bileşimi olarak sadece öğretmenlere özgü bir bilgi olan Pedagojik Alan Bilgisine (PAB) son yıllarda teknolojik bilginin anlamlı bir şekilde bütünleştirilmesi sonucunda oluşan, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı, hizmet öncesi öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu sonucunda öğretmen adaylarının TPAB'ını geliştirmeyi amaçlayan Du-TE, TPAB-KGYU ve TH modellerini sunarak, modeller arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz etmektir. Elde edilen sonuçlar; TPAB'ın geliştirilmesi odaklı bu modellerin ortak özellikleri arasında, durumlu öğrenme kuramı temelli sınıf içi öğretim uygulamaları, deneyimli öğretmenlerin sınıf içi öğretimlerini gözleme, yansıtma etkinlileri, akranlar arası etkileşim ve teknolojik bilgi-beceri odaklı bir öğrenme ortamının yer aldığını; öte yandan TPAB'ın bileşenleri ve doğasının teorik olarak açık bir şekilde ele alınmasının ve öğrencilerin öğrenme güçlüklerini anlamaya ilişkin etkinliklerin ise modeller arası farklılıklar olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, Türk öğretmen eğitimi programlarına teknolojiyi anlamlı bir şekilde entegre etme açısından tartışılmıştır. Today, a contemporary institution of teacher education needs to effectively plan how to integrate technology into teacher education programs and keep the plan open to the continuous changes. In this connection, the discussions on the concept of" qualified teacher" have been recently focused on Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) that is an extension of Pedagogical Content Knowledge (PCK), which is a special amalgam of content and pedagogical knowledge. This study analyzes the following models that aim to develop pre-service teachers' TPACK, including the differences and similarities among the models: SiTI, TPACK-COPR and TM. The results show the common features of this TPACK-oriented models are: real classroom experiences from the perspective of the situated learning theory, observation of experienced teachers' classroom teaching, reflection, peer to peer interaction and building a learning environment focusing on technological knowledge and skills; on the other hand, explicitly addressing the theoretical nature of TPACK and its components and activities for understanding of students' learning difficulties as differences among the models. The results have been discussed in terms of Turkish teacher education programs to integrate technology in a meaningful way. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Technological Pedagogical Content Knowledge, Pre-service Teacher Education, Technology Integration Models to Teacher Education,Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Eğitimine Teknoloji Entegrasyonu Modelleri en_US
dc.title Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi en_US
dc.title.alternative TECHNOLOGY INTEGRATION MODELS IN TEACHER EDUCATION AND TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account