DSpace Repository

1930-BELEDİYE SEÇİMLERİ SÜRECİNDE KAMUOYU'NDA "KADIN"A YÖNELİK SÖYLEMLER

Show simple item record

dc.contributor.author YILMAZ, Ahmet
dc.date.accessioned 2015-10-16T14:56:41Z NULL
dc.date.available 2015-10-16T14:56:41Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5033 NULL
dc.description.abstract Kadın ve kadın hakları, Türk Devrimi'nin en önemli konularından biri olmuştur. Türk kadını, ilk olarak Medeni Kanun ile toplumda erkekle hukuki olarak eşit konuma gelmiştir. Belediye seçimlerine katılma haklarının tanınması ile de bu konu kamuoyunda değişik açılardan tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle kadınların fiziksel ve duygusal özelliklerine vurgu yaparak onların bu türlü siyasal-toplumsal etkinliklere katılıp katılamayacakları söz konusu edilmiştir. Bu makale, 1930 yılında kadınların belediye seçimlerine katılma haklarının tanınması üzerine kamuoyunda yer alan tartışmaları konu edinmektedir. Woman and Woman rights are one of the most important issues of Turkish Revolution. Turkish woman at first with Civil Code, has legally come to equal position with man. This theme, by the recognition of the rights to participate in municipal elections has been discussed various aspects in public opinion. In particular, by emphasizing on women's physical and emotional characteristics, whether they contribute that kind of political- social activities has been discussed. This article raises discourses in the public opinion about the recognition of participation of women to the municipality elections en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü en_US
dc.subject Kadın, Kadın Hakları, Belediye Seçimleri, Kamuoyunda Kadın,Woman, Woman Rights, Municipality Elections, Woman in the Public Opinion en_US
dc.title 1930-BELEDİYE SEÇİMLERİ SÜRECİNDE KAMUOYU'NDA "KADIN"A YÖNELİK SÖYLEMLER en_US
dc.title.alternative DISCOURSES INTENDED FOR WOMAN IN THE PUBLIC OPINION IN THE PROCESS OF 1930 MUNICIPALITY ELECTIONS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account