DSpace Repository

SELANİK İTTİHAT VE TERAKKİ ÜÇÜNCÜ KULÜBÜ'NÜN KÖYLÜ / KÖYCÜ GAZETESİ: VATANDAŞ

Show simple item record

dc.contributor.author ODABAŞI, İ. Arda
dc.date.accessioned 2015-10-16T14:56:23Z NULL
dc.date.available 2015-10-16T14:56:23Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5028 NULL
dc.description.abstract Halkçılığın ve köycülüğün belirgin bir gelişme gösterdiği II. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında Selanik'te İttihat ve Terakki Üçüncü Kulübü tarafından köylüler için Vatandaş isimli bir gazete çıkarılmıştır. Dönemin halkçı ve köycü söylemine, İttihat ve Terakki kulüplerine ışık tutmak üzere bu makalede, adı geçen gazete değişik boyutlarıyla incelenecektir. Vatandaş gazetesi ile yakından ilişkili olduğu için, yine Selanik'te yayımlanan Tenvir-i Efkar dergisi de bu incelemeye dahil edilmiştir. The newspaper called Vatandaş (Citizen) was issued in Salonica by the Third Club of The Committee of Union and Progress during the early years of the II. Constitutional Era (Ottoman Empire), when ruralism and populism were making notable progress. With an aim to set light on the discourse of populism and ruralism about that period, and to Committee of Union and Progress clubs, the mentioned newspaper will be analysed in varied dimensions. The journal Tenvir-i Efkar published in Salonica is also incorporated into this article due to its close relation to the newspaper Vatandaş. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü en_US
dc.subject Vatandaş gazetesi, Tenvir-i Efkar dergisi, İttihat ve Terakki kulüpleri,halkçılık / köycülük, II. Meşrutiyet, Selanik.Vatandaş (newspaper), Tenvir-i Efkar (journal), Committee of Union and Progress clubs, populism / ruralism, II. Constitutional Era, Salonica. en_US
dc.title SELANİK İTTİHAT VE TERAKKİ ÜÇÜNCÜ KULÜBÜ'NÜN KÖYLÜ / KÖYCÜ GAZETESİ: VATANDAŞ en_US
dc.title.alternative VATANDAŞ: RURALIST NEWSPAPER OF SALONICA THIRD CLUB OF COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account