DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C5/S4 (2012)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C5/S4 (2012)

 

Recent Submissions

 • TERAKYE, Gülşen (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
 • ŞEN, HATİCE (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Psikomotor beceriler, kuramsal ve uygulamaya dayalı bir meslek olan hemşireliğin yeterlikleri arasında önemli bir yeresahiptir. Sağlık bakım alanındaki hızlı değişimler becerilerin çeşitliliğinde artışa neden olmaktadır. ...
 • AKPINAR SÖYLEMEZ, BURCU; Gönen, Seher; KÜÇÜKGÜÇLÜ, ÖZLEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye'de demans sendromu hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmış Türkçe web sayfalarının içeriğininincelenmesidir. Yöntem: Bu çalışma, demans sendromu ile ilgili Türkçe web sayfalarının ...
 • Ekim, Ayfer; Manav, Gülay; Ocakçı, Ayşe Ferda (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Amaç: Bu gözden geçirme çalışmasında, 2000-2011 yılları arasında ülkemizde yapılmış olan teori temelli hemşirelik araştırmalarınınbelirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: PubMed, Türk Medline, Ulakbim, Ulusal Tez Tarama Merkezi ...
 • VURAL, FATMA; DORUM, HATİCE (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Stoma, bağırsak sistemive üriner sistem ile ilgili çeşitli hastalıklar nedeniyle boşaltımı sağlamak için bağırsağın geçici ya da sürekli olarakkarın duvarına ağızlaştırıldığı yapay bir açıklıktır. Endikasyon ne olursa ...
 • CİVCİ, Hülya; ŞENER, Emine (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Giriş: Hemşirelik eğitiminde öğrencilerin mesleki güdülenme düzeyi mesleki kalite adına çok önemlidir. Amaç: Buaraştırmanın amacı, hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeylerini ve güdülenme düzeylerini etkileyen ...
 • BİLİK, ÖZLEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Kas iskelet sistemi travması geçiren hastalar için nörovasküler tanılama (NVT) çok önemlidir. Bu travmalar nörovasküler bozulma vekompartman sendromu gibi komplikasyonlara neden olmaktadır. Kas iskelet sistemi travmasından ...
 • ALTAY, Birsen; KEFELİ, Bahar (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2012)
  Giriş: Jinekolojik muayene 15-49 yaş grubu kadınların sıklıkla başvurdukları bir yöntem olup, anksiyete, jinekolojik muayeneye gelenkadınlarda en sık karşılaşılan psikolojik problemlerdendir. Amaç: Bu araştırma, jinekolojik ...