DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S34 (2011)

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S34 (2011)

 

Recent Submissions

 • TABATABÂÎ, Seyyid Kazım (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011)
  Ravzahanlık geleneği, Şii coğrafyada Hz. Hüseyin ve diğer şehitlerin hatırasını canlı tutma ritüelidir. Adını da bu konuda Hüseyin Vaiz Kaşifi'nin(v. 908/1502-3) kaleme almış olduğu bir başyapıt olan Ravzatü'ş-Şüheda adlı ...
 • KAYA, Erdal (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011)
  Kasapzade İbrahim Efendi (v.1029/1620) XVII. yüzyıl Osmanlı alimlerinden biridir. Kadılık ve çeşitli medreselerde müderrislik vazifesinde bulunmuştur. Kasapzade İbrahim Efendi, İmam Birgivi (981/1573)'nin nahiv sahasında ...
 • Tütün, Sevgi (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011)
  Çalışmamızda Kur'an'ın rıza konusuna bakışını ortaya koymayı amaçladık. Bu çerçevede rıza kavramının geçtiği ayetleri gözden geçirdik. Makalemiz, Allah'ın rızası, insanların rızası, rıza kavramıyla kullanılan konular ve ...
 • DERELİ, Muhammet Vehbi (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011)
  Bir sistem olarak Tasavvuf ve onun bir parçası olan işari tefsirler, tarih boyunca daima tartışma konusu olmuşlardır. İslam dünyasında Tasavvufi düşüncenin meydana getirdiği ürünlerden biri de İşari tefsirlerdir. Bu tarz ...
 • SOFUOĞLU, HADİ (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011)
  Bu makalede Zahiri mezhebine göre “içtihat” ve “taklit” kavramları üzerinde durulacaktır. Zahiriler bu konuda diğer fıkıh eklollerinden bariz bir şekilde ayrılırlar. Onlara göre içtihat, her Müslüman için bir zorunluluktur. ...
 • Sancar, Faruk (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011)
  Bu makalede İbn Arabi'nin efdaliyet nazariyesi ortaya konularak Ehl-i sünnet açısından değerlendirilmesi yapılmaktatır. Kelam ilmi açısından meselenin bir boyutu olan imamet meselesi dışarıda tutulduğu takdirde diğer ...
 • ŞENGÜN, NECDET; Öksüz, Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011)
  Mehmed Rasim XVII. yy'ın ikinci yarısı ile XVIII. asrın ilk yarısında, Osmanlının payitahtı İstanbul'da yaşamış önemli hattatlardan biridir. Hat sanatını sadece bir hobi olarak değil bizzat resmi devlet hizmeti olarak icra ...
 • TÜRKERİ, MEHMET (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011)
  This article tries to examine ‘wholeness' and ‘alternation' in the philosophy of pragmatic philosophers and W.E. Hocking. The article tries at the sama time to show the emphasis of ‘wholeness' in these philosophers. So, ...
 • YASDIMAN, HAKKI ŞAH (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011)
  Bu araştırmada İslam'da ve Yahudilik'te yasak ağaçtan yemenin arkasından gelişen olaylar ele alınmaktadır. Bu çerçevede, önce Şeytan/Yılan, Havva ve Adem'e verilen cezalar gözden geçirilmekte, arkasından Adem ve Havva'nın ...
 • YASDIMAN, HAKKI ŞAH (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011)
  Bu araştırmada İslami öğretideki Cennet'ten çıkarılışa neden olan olaylar incelenecektir. Daha sonra Yahudi öğretideki Eden'den çıkarılışa götüren süreç ele alınacaktır. Arkasından da her iki öğretideki benzer ve farklı ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds