DSpace Repository

Laparoskopik Nefrektomi ve Heminefrektomi

Show simple item record

dc.contributor.author TEKİN, Ali
dc.contributor.author ATEŞ, OĞUZ
dc.contributor.author HAKGÜDER, FAİKA GÜLCE
dc.contributor.author Akgür, Feza M.
dc.contributor.author OLGUNER, MUSTAFA
dc.date.accessioned 2015-10-08T15:13:05Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T15:13:05Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2878 NULL
dc.description.abstract Amaç: Laparoskopik nefroüreterektomi (LNÜ) ve laparoskopik heminefrektomi (LHN) açık cerrahiye göre kısa hastanede kalış süresi, az ağrı kesici ihtiyacı ve iyi kozmetik sonuç sağlaması nedeni ile çocuk hastaların tedavisinde yaygınlaşmıştır. Bu amaçla transperitoneal laparoskopik ve retroperitoneal yöntemler tariflenmiştir. Transperitoneal laparoskopik yaklaşım; daha büyük çalışma boşluğu yaratılabilmesi, üst pole daha kolay ulaşabilme gibi avantajları nedeniyle çocuk hastalarda nefrektomi için daha yaygın kullanılmaktadır. Çocuklarda LNÜ ve LHN'nin yerini göstermek amaçlı geriye dönük çalışma planlandı. Gereç ve yöntem: Ekim 2006 - Mayıs 2009 tarihleri arasında 5 hastaya LNÜ, 3 hastaya LHN yapıldı. Çift toplayıcı sistemi olan ve LHN planlanan hastalara ameliyat odasında genel anestezi altında sistoskopi eşliğinde eksize edilecek üretere 3 F üreter kateteri yerleştirildi. Ameliyatlar 3 portla yapıldı. Sadece sağ LNÜ yapılan bir hastada karaciğer ekartasyonu için ek olarak epigastrik bölgeye 1 adet 6 mm metal port girildi. Bulgular: Yaş ortalaması 5,0 ± 2,5 yıl (1 - 8 yıl) idi. Ameliyat sırasında hiçbir hastada major komplikasyon gelişmedi. Hiçbir hastada açık ameliyata geçilmedi. Ortalama ameliyat süresi 100 ± 13 dakika (86 - 120 dakika) idi. Hastalar hastanede ortalama 2,0 ± 0,6 gün (1 - 3 gün) yattı. Hastaların tümünde postoperatif analjezi parasetamol ve sodyum diklofenak ile sağlandı. Hiçbir hastada narkotik analjezik ihtiyacı olmadı. Postoperatif hiçbir komplikasyon gelişmedi. Ameliyat sonrası hastalar postoperatif 1. hafta ve sonrasında ayda 1, toplam 6 ay süre ile takip edildi. Sonuç: LHN ve LNÜ açık yönteme alternatif olarak, kısa hastanede kalış süresi, az ostoperatif ağrı kesici ihtiyacı, iyi kozmetik sonuç avantajları ile uygun ve güvenli bir yöntemdir. Objective: Laparoscopic nephroureterectomy (LNU) and laparoscopic heminephrectomy (LHN) are used widely for the treatment of pediatric patients because of shorter hospital stay, less analgesic use and better cosmesis compared to open surgery. Nephrectomy can either be conducted via transperitoneal laparoscopic or retroperitoneal approaches. Transperitoneal laparoscopic approach is usually preferred in pediatric patients because it provides larger working space and more accesibility to the upper pole. A retrospective study was planned to demonstrate the place of LNU and LHN in the treatment of pediatric patients. Material and method: Between October 2006 - May 2009 5 patients have underwent LNU, LHN was conducted in 3 patients. Urethral stent have been inserted cystoscopically to the urether to be excised in patients with double collecting system. Operations were done through three 6 mm ports, one patient that undergone right LNU necessitated an additonal port for liver retraction. Results: Mean age was 5.0 ± 2.5 years (1 - 8 years). No major complications were encounted during peroperative and postoperative period. Mean operative time was 100 ± 13 minutes (86 - 120 minutes). Median hospital stay was 2.0 ± 0.6 days (1 - 3 days). Postoperative analgesy was provided with paracetamol and sodium diclofenac. Conclusion: LHN and LNU are feasible and safe methods with advantages such as shorter hospital stay, less analgesic use and better cosmetic results. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Laparoscopic nefroureterectomy, laparoscopic heminephrectomy, children Laparoskopik nefroüreterektomi, laparoskopik heminefrektomi, çocuk en_US
dc.title Laparoskopik Nefrektomi ve Heminefrektomi en_US
dc.title.alternative LAPAROSCOPIC NEPHRECTOMY AND HEMINEPHRECTOMY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account