DSpace Repository

JEOTERMAL KAYNAKLI ARSENİĞİN YERALTISUYU VE YÜZEYSELSULARDAKİ JEOKİMYASAL DAVRANIŞI: BİRLİKTE ÇÖKELME, ADSORBSİYON, pH-Eh

Show simple item record

dc.contributor.author GÜNEŞ, SEVGİ
dc.contributor.author Güneş, Cihan
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:26:39Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:26:39Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2780 NULL
dc.description.abstract Jeotermal sistemlerden kaynaklanan arsenik kirliliğinin yüzeyselsu ve yeraltısularında açığa çıkması, bu suların içme ve sulama amaçlı kullanımlarını riske sokmaktadır. Bu sulardaki, arsenik kirliliği sucul ekosistemleri de etkilemektedir. Çalışmada, Balçova (İzmir) ve Gediz Ilıca (Kütahya) jeotermal alanlarından kaynaklanan arseniğin, yüzeyselsu ve yeraltısularında taşınım ve türleri, depolanması ve giderim mekanizmaları incelenmektedir. Sularda, Phreeqc yazılımı ile türleştirme, çözünme/çökelme ve soğuk sular ile karışım dikkate alınmak suretiyle modellemeler yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, arsenik derişimlerinin mineral çökelimleri, adsorbsiyon, redoks (Eh) ve pH tarafından kontrol edilmekte olduğu saptanmıştır. Adsorpsiyon genellikle yeraltısularındaki arseniği kontrol eden ana proses iken, yüzeyselsularda yüksek arsenik derişimlerinin bulunması herhangi bir tepkisel taşınıma uğramadığını göstermektedir. The release of arsenic (As) from geothermal systems into surface waters and groundwaters compromises the use of these waters as drinking and irrigation water resources. In these waters, arsenic contamination can also affect aquatic ecosystems. This study examines the release of arsenic in Balçova (Izmir) and Gediz Ilıca (Kütahya) geothermal areas, its transport and speciation of As in the receiving waters, as well as the deposition and removal mechanisms occurring in the both natural environments. The systems are modeled using the Phreeqc code, taking into account aqueous speciation, dissolution/precipitation as well as , mixing with cold waters. The results of this study suggest that the partitioning is controlled by several processes including mineral precipitation, adsorption, pH and oxido-reduction. Adsorption is often the main process controlling the fate of As in the groundwater whereas in surface waters high As concentrations are due to its nonreactive behavior. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Arsenik, Phreeqc, Jeotermal, Adsorbsiyon, Redoks, Yeraltısuyu, Yüzeyselsu Arsenic, Phreeqc, Geothermal, Adsorbtion, Redox, Groundwater, Surface water en_US
dc.title JEOTERMAL KAYNAKLI ARSENİĞİN YERALTISUYU VE YÜZEYSELSULARDAKİ JEOKİMYASAL DAVRANIŞI: BİRLİKTE ÇÖKELME, ADSORBSİYON, pH-Eh en_US
dc.title.alternative GEOCHEMICAL BEHAVIOUR OF ARSENIC FROM GEOTHERMAL RESOURCES IN GROUNDWATER AND SURFACE WATER: COPRECIPITATION, ADSORPTION, pH-Eh en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account