DSpace Repository

İZMİRNET İSTASYONLARINDA STANDART SPEKTRAL ORAN YÖNTEMİ KULLANILARAK ZEMİN TRANSFER FONKSİYONLARININ HESAPLANMASI

Show simple item record

dc.contributor.author GEÇİM, ELÇİN
dc.contributor.author KEÇECİOĞLU, Murat
dc.contributor.author ÇEKEN, Ulubey
dc.contributor.author POLAT, ORHAN
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:26:23Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:26:23Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2777 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada İzmirNET ivme-ölçer istasyonlarındaki yerel zemin etkileri, standart spektral oran yöntemi (SSR) kullanarak hesaplanmıştır. Her zemin için azimutal dağılımı uygun seçilen altı adet depremin S dalgası seçilmiş ve spektrumu alınmıştır. Bu istasyonlar, daha sonra referans istasyon olarak seçilen MNV istasyonunun spektrumuna oranlanmış ve saptanan depremlere ait spektral oranların geometrik ortalaması istasyon bazında grafiklenmiştir. Zeminlerin özelliklerine göre farklı büyütme değerleri elde edilmiştir ve farklı freakanslara göre haritalanmıştır. Kaya zemin olan Paleosen kireçtaşları, Miosen volkanitleri ve filişlerde büyütme gözlenmemiştir. En büyük büyütme, eski Gediz deltası üzerindeki Mavişehir'de yer alan MVS istasyonunda tespit edilmiştir. Diğer belirgin büyütme pikleri ise Kuvaterner alüvyonda yer alan Karşıyaka, Bostanlı, Balçova ve Konak istasyonlarında gözlenmiştir. In this study, local site effects of IzmirNET accelerometric stations have been calculated by using the Standard Spectral Ratio (SSR) method. S-wave of six selected earthquakes have been chosen according to azimuthal distribution for each site and then their spectrums were computed. These stations have been divided by the reference station which was chosen as MNV and then, geometric mean of spectral ratio of selected events was illustrated as graphic for each station. Different amplifications were obtained regarding the soil characteristics and mapped for different frequencies. No amplificationswere observed with respect to rock on Paleocene limestones, Miocene volcanics and flysch. Peak amplification was detected in Mavisehir where old Gediz River bed presents over there. Other remarkable peaks are observed on Quaternary alluvial in Karsiyaka, Bostanli, Balcova and Konak stations. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Büyütme, IzmirNET, Zemin etkisi, Standart spektral oran, Kuvvetli yer hareketi ağı Amplification, IzmirNET, Site effect, Standart spectral ratio, Strong-motion network en_US
dc.title İZMİRNET İSTASYONLARINDA STANDART SPEKTRAL ORAN YÖNTEMİ KULLANILARAK ZEMİN TRANSFER FONKSİYONLARININ HESAPLANMASI en_US
dc.title.alternative ESTIMATION OF SOIL TRANSFER FUNCTIONS OF IZMIRNET STATIONS USING BY STANDART SPECTRAL RATIO en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account