DSpace Repository

İZMİR KENTİNDEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ POTANSİYELİNİN MİMARİ AÇIDAN İRDELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author TÜRKSEVEN DOĞRUSOY, İLKNUR
dc.contributor.author SERİN, Erhan
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:25:57Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:25:57Z NULL
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2772 NULL
dc.description.abstract Araştırmanın amacı, İzmir kentindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut potansiyelini ilçeler bazında analitik bir yöntemle değerlendirmektir. Değerlendirmede analitik hiyerarşi sürecini temel alan bir puanlama yöntemi kullanılmış, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, rüzgar ve jeotermal enerji verileri dikkate alınmıştır. Araştırmanın sonuçları İzmir'in yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve çoğu yerleşimde özellikle güneş ve rüzgar enerjilerinden aktif enerji üreten sistemlerin mimari tasarımla bütünleştirilmesinin olanaklı olduğunu göstermiştir. Analiz sonuçları, Seferihisar ilçesinin güneş, rüzgar ve jeotermal enerjilerin bütünü dikkate alındığında en potansiyelli yerleşim olduğunu göstermektedir. Bu anlamda ilçenin hali hazırda sürdürülebilir kentleşme ve kalkınma modellerine eklemlenmiş olması olumludur. Yerleşimin enerjisi kendi kendine yeten bir eko-köy olarak planlanması kendi öz değerleriyle uyumlu ve sürdürülebilir bir vizyon oluşturacaktır. Güneş ve rüzgar enerjilerinin ortalama değerleri dikkate alındığında ise en potansiyelli yerleşim Urla ilçesidir. Urla ilçesinde sürdürülebilir kentleşme politikalarının yenilenebilir enerji potansiyeli ile bütünleştirilmesi, güneş ve rüzgar enerjisini aynı anda değerlendiren hibrit sistemlerin kullanılması önemlidir. The study aims to analize the current potencials of renewable energy sources with an analytical method in İzmir city regarding it's towns. The pointing method based on analytical hierarchy process was used for the evaluation and the data of sun, wind and geothermal energy sources were considered. The results of the research displayed that İzmir has a considerably high potencial in terms of renewable energy sources. Active systems producing energy especially from sun and wind are possible to be used in architectural designs. The analysis indicated that Seferihisar is the most resource rich town regarding the sun, wind and geothermal energy sources. In this meaning, it is positive that Seferihisar has already been integrated into some sustainable urbanisation and development models. Planning of the town as an Eco-village constitutes a sustainable vision compatible to its own resources. Urla is the most resource rich town regarding the mean values of sun and wind. The integration of sustainable urbanisation politics with its renewable energy sources and using of hybrid energy systems that generate energy from both sun and wind is important for Urla. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject İzmir, Yenilenebilir enerji kaynakları, Analitik değerlendirme, Ekolojik planlama, Ekolojik tasarım İzmir, Renewable energy sources, Analytical evaluation, Ecological planning, Ecological design en_US
dc.title İZMİR KENTİNDEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ POTANSİYELİNİN MİMARİ AÇIDAN İRDELENMESİ en_US
dc.title.alternative ANALYSIS OF THE POTENCIALS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN IZMIR CITY IN ARCHITECTURAL POINT OF VIEW en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account