DSpace Repository

SİLİS DUMANI VE UÇUCU KÜL KATKILI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN TAZE BETON ÖZELLİKLERİ VE BASINÇ DAYANIMLARI

Show simple item record

dc.contributor.author TOHUMCU, İlhan
dc.contributor.author BİNGÖL, A. Ferhat
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:25:35Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:25:35Z NULL
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2768 NULL
dc.description.abstract Kendiliğinden yerleşen betonlar (KYB), geleneksel betona oranla işlenebilirlik, işçilik maliyetindeki azalmalar ve yüksek dayanım gibi önemli faydalar sağlayan beton teknolojisindeki gelişmelerdendir. KYB üretiminde yüksek oranda su azaltıcı süperakışkanlaştırıcı kimyasal katkılar, fazla miktarda toz malzeme ve/veya viskozite düzenleyici katkı maddesi kullanılmalıdır. Kendiliğinden yerleşme yeteneği; doldurma yeteneği, ayrışmaya karşı direnç ve geçiş yeteneği olmak üzere 3 parametre ile karakterize edilebilir. KYB üretiminde toz malzeme olarak genellikle kireçtaşı tozu, uçucu kül, granüle yüksek fırın cürufu ve silis dumanı kullanılmaktadır. Bu çalışmada mineral katkı maddesi olarak çimento yerine ağırlıkça % 5, % 10 ve % 15 oranlarında silis dumanı ve % 25, % 40 ve % 55 oranlarında uçucu kül kullanılarak KYB üretilmiş ve taze beton özellikleri ile sertleşmiş betonların 3, 7 ve 28 günlük basınç dayanımları belirlenmiştir. silis dumanı ilavesi basınç dayanımlarında artışa yol açarken uçucu kül katkılı betonlarda dayanım azalmaları tespit edilmiştir. En yüksek basınç dayanımı değeri 88 MPa değeri ile %15 silis dumanı kullanılarak üretilen betonlardan elde edilmiştir.Self Compacting Concrete, is one of the developments in concrete technology, which have important benefitsas workability, labor cost reductions and high-strength, compared to traditional concrete. In SCC production, high-range water reducing super plasticizer chemical additives, powder material and/or viscosity regulators additive must be used. Self-settlement capability may be characterized with 3 parameters; filling ability, resistance to decomposition and, passing ability between reinforcement bars. Limestone powder, fly ash, granulated blast furnace slag and silica fume is used as a powder material in SCC production. In this study SCC were produced with using silica fume instead of cement by weight, by the ratios of 5%, 10% and 15%, and fly ash with the ratios of 25%, 40% and 55%. Fresh concrete properties and 3, 7 and 28 days compressive strengths were determined. While SF increased compressive strength, addition of fly ash, on the contrary, decreased it. The highest compressive strength was observed from the concrete specimens with using 15% silica fume, with the value of 88 MPa.  en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Kendiliğinden yerleşen beton, Silis dumanı, Uçucu kül, Basınç dayanımı, Taze beton Self setting concrete, Silica fume, Fly ash, Compressive strength, Fresh concrete en_US
dc.title SİLİS DUMANI VE UÇUCU KÜL KATKILI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN TAZE BETON ÖZELLİKLERİ VE BASINÇ DAYANIMLARI en_US
dc.title.alternative FRESH CONCRETE PROPERTIES AND COMPRESSIVE STRENGTH OF SELF COMPACTING CONCRETES WITH SILICA FUME AND FLY ASH en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account