DSpace Repository

BAKIR İÇEREN DEMİR CEVHERİNİN MANYETİK AYIRMA VE FLOTASYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author ŞEN, SEZAİ
dc.contributor.author ÇİÇEK, TAYFUN
dc.contributor.author ENGİN, VEDAT TAYLAN
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:24:15Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:24:15Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2753 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada yüksek oranda bakır içeren bir demir cevherinin farklı yöntemlerin bir aradakullanılması ile zenginleştirilebilirliği araştırılmıştır. Söz konusu cevherin içerisindeki bakır vedemir minerallerinin her ikisi de ekonomik olarak önem taşımaktadır. Numuneler üzerindeyapılan çalışmalar sonucu, 63 mikron altına öğütme ve düşük akı yoğunluklu tambur tipi yaşmanyetik ayırıcıların kullanılması ile doğrudan redüksiyon peletlik konsantre özelliklerinde %69,5 Fe içeren bir demir konsantresinin üretiminin teknik açıdan mümkün olduğu sonucunavarılmıştır. Manyetik ayırma işlemiyle üretilen demir konsantresi içerisindeki Cu ve Selementlerinin tenörleri kabul edilebilir sınırların altına çekilebilmiştir. Konsantre ağırlık verimi% 65, Fe verimi ise % 91 civarında gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmalar manyetik ayırıcıartıklarına uygulanacak flotasyon işlemi sonucunda % 23 civarında bakır içeren birkonsantrenin % 80 civarı verim değerleri ile üretilebilmesinin mümkün olduğunu göstermiştir. In this study, beneficiation of a high amount of copper containing iron ore by using acombination of different concentration methods was investigated. The ore sample containscopper and iron minerals which are both important in economic terms. The results of theexperimental studies including magnetic separation after grinding the ore below 63 micronparticle size showed that it is technically possible to obtain an iron concentrate containing69,5% Fe which is suitable for using in the production of direct reduction pellets. Cu and Sgrades of the iron concentrate reduced below the critical concentrations by the application ofmagnetic separation. The yield and recovery values of the iron concentrate was found to be asabout 65% and 91% respectively. The experimental work has implied that it is likely to obtaina copper concentrate assaying about 25% Cu with about 80% recovery by the application offlotation to the tailings of magnetic separation process. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Demir, bakır, manyetik ayırma, flotasyonIron, copper, magnetic separation, flotation en_US
dc.title BAKIR İÇEREN DEMİR CEVHERİNİN MANYETİK AYIRMA VE FLOTASYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ en_US
dc.title.alternative BENEFICIATION OF A COPPER CONTAINING IRON ORE BY USING MAGNETIC SEPARATION AND FLOTATION en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account