DSpace Repository

PETROL HİDROKARBONLARI İLE KİRLENMİŞ DOĞAL TOPRAĞIN ELEKTROKİNETİK YÖNTEMLE ARITIMI

Show simple item record

dc.contributor.author BİLGİN, Melayib
dc.contributor.author AKINCI, GÖRKEM
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:23:59Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:23:59Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2750 NULL
dc.description.abstract Elektrokinetik yöntemin petrol hidrokarbonları ile kirletilmiş doğal toprağın arıtımındaki etkinliğininbelirlenmesi amacıyla laboratuvar ölçekli reaktörlerde arıtım çalışmaları yürütülmüştür. BaşlangıçToplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) derişimi 10000 ppm olan tarım toprağının 20 V ve 40 V elektrikpotansiyeli altında, elektroliz sıvısı olarak saf su kullanılarak elektrokinetik arıtımı araştırılmış, anottanolan mesafeye ve uygulanan elektrik potansiyeline bağlı olarak % 55.2 ila % 95.6 arasında giderimverimleri elde edilmiştir. Çalışma kapsamında, kirletici olarak kullanılan motor yağı içinde bulunan veEPA tarafından yüksek toksisite grubunda olduğu belirtilen onaltı adet çokhalkalı aromatikhidrokarbonun (PAH) elektrokinetik arıtımdan etkilenme seviyeleri de incelenmiştir. TPH bulgularınabenzer şekilde, PAH arıtım verimleri de anottan olan mesafeye ve uygulanan elektrik potansiyeline bağlıolarak %73.9 ve % 87.8 olarak belirlenmiştir. Remediation studies were conducted to determine the effectiveness of electrokinetic method on thetreatment of natural soil contaminated with petroleum hydrocarbons, in laboratory scale reactors.Electokinetic remediation of agricultural soil with an initial TPHs concentration of 10000 ppm wasinvestigated under 20 V or 40 V electrical potential by using distilled water as electrolyte solution,treatment efficiencies between 55.2 and 95.6 % were observed according to the distance from theanode chamber and the applied electrical potential. The effect level of electrokinetic remediation on16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), which were announced by EPA as in high toxicitygroup and present in engine oil that was used as contaminant, was also included in the framework ofthe study. Similar with the findings with TPHs, it was observed that PAHs treatment efficiencies werebetween 73.9 and 87.8% according to the distance from the anode and the electrical potential appliedto the system. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Elektrokinetik Arıtım, Elektroliz Sıvısı, Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH), Çokhalkalı AromatikHidrokarbonlar (PAH)Electrokinetic Remediation, Electrolyte Solution, Total Petroleum Hydrocarbons, PolycyclicAromatic Hydrocarbons (PAHs). en_US
dc.title PETROL HİDROKARBONLARI İLE KİRLENMİŞ DOĞAL TOPRAĞIN ELEKTROKİNETİK YÖNTEMLE ARITIMI en_US
dc.title.alternative TREATMENT OF PETROLEUM HYDROCRBONS CONTAMINATED NATURAL SOIL BY ELECTROKINETIC METHOD en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account