DSpace Repository

APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND GOAL PROGRAMMING IN SUPPLIER SELECTION PROBLEM

Show simple item record

dc.contributor.author Mızrak Özfırat, Pınar
dc.contributor.author Öğüt, Cevdet
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:23:38Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:23:38Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2746 NULL
dc.description.abstract In this paper, a goal programming (GP) approach was utilized to solve the problem of materials' supplier selection for a company operating in textile industry. The proposed approach determines the company's objectives and assigns their relative importance to be used for Analytic Hierarchy Process (AHP). Weighted GP approach was used to develop two alternative mathematical models for selecting the suppliers. One of the alternatives restricts the number of suppliers to be selected to two for each material; the other one does not put any restrictions on this subject. The results are compared within each other and with the current system in terms of the objectives determined at the beginning. Bu çalışmada bir tekstil firmasının tedarikçi seçimi problemini çözmek üzere bir hedef programlama yaklaşımı geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem firmanın amaçlarını ve önem derecelerini belirler. Bu veriler Analitik hiyerarşi süreci ile ağırlıklara dönüştürülür. Yöntemin ikinci aşamasında hesaplanan değerler ile ağırlıklı hedef programlama modeli çalıştırılır. Model iki alternatif sonuç oluşturur. Birincisinde her malzeme için tedarikçi sayısı iki ile sınırlandırılmıştır. İkincisinde ise tedarikçi sayısı üzerinde herhangi bir kısıt yoktur. Her iki alternatifin sonuçları birbiriyle ve firmanın mevcut durumuyla belirlenen amaçlar doğrultusunda karşılaştırılmıştır en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Supplier selection, Goal programming, Analytic hierarchy processTedarikçi seçimi, Hedef programlama, Analitik hiyerarşi prosesi en_US
dc.title APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND GOAL PROGRAMMING IN SUPPLIER SELECTION PROBLEM en_US
dc.title.alternative TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNDE HEDEF PROGRAMLAMA VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİNİN UYGULAMASI en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account