DSpace Repository

YÜRÜYEN TAHKİMAT PENCERESİNİNKÖMÜR KAYBINAETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZFIRAT, M.KEMAL
dc.contributor.author ŞİMŞİR, FERHAN
dc.contributor.author GÖNEN, ALPER
dc.contributor.author PAMUKÇU, ÇAĞATAY
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:23:28Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:23:28Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2744 NULL
dc.description.abstract Türkiye, kalın kömür damarlarına sahip bir ülkedir. Kalın kömür damarlarında çalışma kolaylığından ötürü çoğunlukla arkadan göçertmeli uzunayak yöntemi tercih edilmektedir. Bu yöntemde tavan kömürünün pencereden kazanılması sırasında tavan kömürünün bir kısmı pencereden çekilemeyerek ayak arkasında kalır ve böylece kayıplar oluşur. Bu çalışmanın amacı mekanize sistemle üretim yapılan Ömerler kalın kömür damarında tahkimat penceresinin genişliğinin üretim kayıplarını nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. Çalışmada, yürüyen tahkimatın dizaynı değiştirilmemiştir. Sadece yürüyen tahkimat pencere genişliği arttrılarak pencere alanı % 25 büyütülmüştür. Fiziksel model deneylerinin sonucunda, tavan kömürüne oranla % 29.21 olan kömür kaybı pencere genişliği büyütüldükten sonra % 19.56'ya düşürülmüştür. Özetle, yürüyen tahkimat pencere alanının büyütülmesi üretim kaybını yaklaşık % 30 azaltmıştır. In Turkey, many of the coal seams mined out in underground are thick coal seams. As production system of these thick seams, mostly longwall top coal caving (LTCC) method is preferred due to relative simple organizational aspects. In LTCC method, some part of top coal cannot be drawn through the support window, so it is lost in gob. The purpose of this study is to investigate the effect of increasing roof support window width on coal loss at Omerler underground mine. In this study, the design of the roof support has not been changed. Only, the width of the roof support window has been increased and the area has increased by 25%. In the results of the physical model experiments, the coal loss according to top coal has decreased from 29.21% to 19.56% after increasing the roof support window width. In summary, it is seen that by increasing the area of the roof support window, production loss has been decreased by about 30 %. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Uzunayak, Fiziksel model, Kömür kaybı, Tahkimat, PencereLongwall, Physical model, Coal loss, Support, Window en_US
dc.title YÜRÜYEN TAHKİMAT PENCERESİNİNKÖMÜR KAYBINAETKİSİ en_US
dc.title.alternative EFFECT OF ROOF SUPPORT WINDOW ON COAL LOSS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account