DSpace Repository

İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNİN BÜRO MEKANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE YENİ MEKAN KULLANIM ÖNERİLERİNİN MEDYA YAPILARINDA İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author BEGEÇ, HASAN
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:22:50Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:22:50Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2737 NULL
dc.description.abstract Günümüzde, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler toplumsal yapıda köklü değişimlere neden olmaktadır. Sosyal yaşamdaki bu değişim dolayısıyla eylem ve fonksiyonların barındığı mimari mekanları da önemli ölçüde etkilemektedir. Mekan kurguları sorgulanmaya başlanmış, tasarım aşamaları değişmiş, yeni kullanıcı modeline ve ihtiyaçlarına göre yeni mekanlar tasarlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Pek çok bina tipinde olduğu gibi, büro binalarında da; tanımların, iş-eylem alanlarının, kontrol-denetleme mekanizmalarının ve iş sorumluluklarının değiştiği görülmektedir. Çalışmanın amacı; iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, toplumsal ve organizasyon yapıları üzerindeki etkilerini saptamak ve özellikle büro binalarında, mekan üzerindeki etkilerini, ortaya çıkan yeni mekan kullanım biçimlerini ve bu yeni mekan kullanım biçimlerinin çalışma mekanlarında verimliliği ve etkinliği arttırıcı biçimde uygulanabilirliğini araştırmaktır. Büro mekanlarının yeni kullanım biçimlerini kullanım yoğunluğu (use-intensity) kriterine bağlı olarak incelemeyi hedefleyen bu araştırma, kuramsal bir temel ve bu temel üzerinde gerçekleştirilen alan çalışması biçiminde iki aşamadan oluşmaktadır Technology is one of the inevitable part of modern life, it is growing day by day and showing the impact on every field. Especially the development which has been observed at information and communication technologies for the last fifty years, reaches to an important point, with the help of internet, communications comes to a level that all distances linked with audio and visual communication. Many significant changes have occurred in our lives and space functions by the integration of these new systems and communication tools. Internet access, complex software systems, mobility concept ...etc, has redefined the relation between working hours and working space. Change of working system has obligated change in management organizations. All of these factors caused new and different design parameters of the office buildings which includes working spaces. The subject of this study is; impact of technological and organizational changes on the design of working spaces and office buildings The aim of this study that is developed on the problem field in media building is, to effect productivity positively and to developed an improvement model. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Büro mekan düzenleri, Organizasyonel değişim, Yeni mekan kullanım modelleri, Mekan kullanım yoğunluğu, Verimlilik, etkinlik,Office space planning types,Organizational change, New space usage forms, Use-intensity, Productivity, Efficiency en_US
dc.title İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNİN BÜRO MEKANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE YENİ MEKAN KULLANIM ÖNERİLERİNİN MEDYA YAPILARINDA İNCELENMESİ en_US
dc.title.alternative THE EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO OFFICE SPACE AND APPLICABILITY OF NEW SPACE USAGE FORMS IN MEDIA BUILDINGS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account