DSpace Repository

TEK KRİSTAL SİSTEMLERDE ESNEKLİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author İşçi, Coşkun
dc.contributor.author İLK , E. Mine
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:21:04Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:21:04Z NULL
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2717 NULL
dc.description.abstract Esneklik teorisinin tek kristal sistemlere uygulanmasıyla bulunan esneklik sabitleri ve ultrases hızları arasındaki bağıntılar kullanılarak ses hızının, Young modülünün ve sıkışabilirlik katsayısının, kristal doğrultularına bağlılıkları verilmiştir. Tek kristallerin esneklik özellikleri anizotropi gösterir. Örnek olarak, kübik simetriye sahip Ni tek kristali, nümerik hesaplamalarda kullanılmıştır. İkinci mertebeden gerilim ve deformasyon tensörleri ve dördüncü mertebeden esneklik sabitleri tensörü ile ilgili temel bilgi verildikten sonra, farklı doğrultulardaki hızlarla Cij sabitleri arasındaki bağıntılar çıkarılmıştır. Nümerik hesaplamalarda Mathematica 2.2 paket programı kullanılarak, hız ve Young modülü yüzeyleri bulunmuş ve sonuçlar grafik olarak çizilmiştir. By applying elasticity theory to single crystal systems, the relations between elastic constants and ultrasonic velocities, and the dependence of velocities, Young modulus and compressibility coefficient on crystallographic directions have been given. Elastic properties of single crystals show anisotropic character. As an example, Ni single crystal, which has a cubic symmetry, has been chosen for numerical calculations. After giving the theoretical background of second order stress , strain tensors and fourth order elastic constant tensor, the relations between velocities at different directions and Cij constants have been derived. For numerical calculations Mathematica 2.2 packet program has been used to calculate velocity and Young modulus surfaces and the results have been plotted. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Tek kristaller, Esneklik, Ultrasonik ses hızı, Young modülü Single crysytals , Elasticity, Ultrasonic velocities, Young modulus en_US
dc.title TEK KRİSTAL SİSTEMLERDE ESNEKLİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ en_US
dc.title.alternative AN INVESTIGATION ON ELASTIC PROPERTIES OF SINGLE CRYSTAL SYSTEMS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account