DSpace Repository

DAVUTLAR KAPLICASI (KUŞADASI-AYDIN) ÇEVRESİNİN HİDROJEOLOJİSİ VE HİDROJEOKİMYASI

Show simple item record

dc.contributor.author TARCAN, GÜLTEKİN
dc.contributor.author Filiz, Şevki
dc.contributor.author GEMİCİ, ÜNSAL
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:20:04Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:20:04Z NULL
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2706 NULL
dc.description.abstract Bu çalışma Davutlar-Kuşadası çevresinde yapılan hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal incelemeleri içermektedir. Haritalanan sahanın dışında gözlenen şistler hidrojeolojik açıdan geçirimsiz temel özelliğindedir. Mesozoyik yaşlı Menderes Masifi'ne ait mermerler soğuk sular için karstik akifer özelliğindedir. Bu birimler aynı zamanda yöredeki sıcak suların da hazne kayasını oluşturur. İçerdiği killi düzeyler nedeniyle jeotermal sistemin örtü kayası olan Neojen yaşlı Kuşadası biriminin içindeki çakılltaşı ve ince kireçtaşı düzeyleri ise soğuk sular için akifer özelliğindedir. Neojen yaşlı Kuşadası biriminin killi düzeyleri soğuk su akiferi için geçirimsiz engel kayaları oluşturur. Aktif tektonik hatların ve Pliyosen yaşlı bazaltik volkanitlerin bulunuşu yüksek ısı akısının ve jeotermal gradyanın varlığını göstermektedir. Alüvyon ise gerek beslenme alanının genişliği, gerekse geçirgenliği nedeniyle bol miktarda yeraltı suyu sağlanabilecek iyi bir akiferdir. Ancak son yıllarda artan yazlıkların oluşturduğu betonlaşma nedeniyle, etkin yağışın azalması ve sondajlardan çekilen yeraltı suyunun bilinçsizce kullanılması nedeniyle bu alüvyon akiferde su seviyesi düşüşü ve tuzlanma tehlikesi doğmuştur. Davutlar Kaplıcası suları Na-Cl-HCO3 su tipinde olup, kalsiti, dolomiti ve silisyumlu mineralleri çökeltici özelliklere sahiptir. Yapılan jeotermometre hesaplamaları ve hidrojeolojik-hidrojeokimyasal değerlendirmeler alanda düşük entalpili (70 oC civarı) akışkan içeren bir hidrotermal karst sisteminin varlığını göstermektedir. This study contains hydrogeological investigations carried out in Davutlar-Kuşadası Region. Schists which are observed at the outside of the mapping area, are impermeable basement rocks known as aquifuj. Overlying marbles are not only karstic aquifer for cold water, but also reservoir for the Davutlar Thermal Water. Conglomerates and lacustrine limestones of the Neogene Kuşadası unit are the aquifer for cold groundwater. The clayey levels of the same unit show an aquiclude characters and are also the cap rock of the geothermal systems of the study area. Pliocene aged basaltic magma may probably be the heat sources. Alluvium is very good aquifer for groundwater deposition and extraction. But these areas and their aquifers have been liable to the danger of the salt water contamination from the sea water intrusion because of the unplanned housing and increasing groundwater usages. Davutlar Thermal Spring waters are of Na-Cl-HCO3 type, and oversaturated with respect to carbonate and silica minerals. Estimated geothermometry results and hydrogeological and hydrogeochemical assesments showed the hydrothermal karst system which has low enthalpy fluids (about 70 oC). en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Davutlar Kaplıcası-Kuşadası (Aydın), Hidrojeoloji, Hidrojeokimya, Aşırı çekim, Hidrotermal karst sistemi, Jeotermometre Davutlar Thermal Spring-Kuşadası (Aydın), Hydrogeology, Hydrogeochemistry, Excessive groundwater pumping, Hydrothermal karst system, Geothermometer en_US
dc.title DAVUTLAR KAPLICASI (KUŞADASI-AYDIN) ÇEVRESİNİN HİDROJEOLOJİSİ VE HİDROJEOKİMYASI en_US
dc.title.alternative HYDROGEOLOGY AND HYDROGEOCHEMISTRY OF THE DAVUTLAR THERMAL SPRING AND ITS SURROUNDINGS, KUŞADASI, AYDIN en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account